گرامی باد یاد وخاطره

معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره)

و

شهیدان انقلاب اسلامی که با مجاهدتهای خود

به جهانیان اثبات کردند که:

استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی