مدیرمجتمع آموزشی مدارس دانشگاه صنعتی اصفهان
سال همدلی وهمزبانی دولت وملت را پاس می داریم
قالب وبلاگ

هرموجودی که دارای مرتبه پایین تر از حیات است، نسبت به حیات بالاتری که فاقد آن است"میت" و مرده محسوب می شود. مثلا "خاک" در مرتبه خاکی از حیات پایین تری که متناسب خاک است بهره مند بوده و نسبت به حیات بالاتر که حیات نباتی است، مرده محسوب می گردد.
حیات به عنوان کمالی از کمالات وجودی در اصل یک حقیقت است که دارای مراتب بوده و هر مرتبه ای دارای خصوصیات و آثار مخصوص به خود آن مرتبه است. در هر مرتبه ای از حیات، مرتبه خاصی از علم و اراده
وجود دارد یعنی علم و اراده که از آثار حیات و یا عین آن است، در هر مرتبه از حیات، متناسب با همان مرتبه است. هیچ وقت علم و اراده مخصوص به مرتبه ای از حیات را نمی توان در مرتبه دیگر حیات یافت.

تفاوت مراتب حیات با یکدیگر، در حقیقت تفاوت تشکیکی است و مانند تفاوت مراتب وجود با یکدیگر است. به نظر دقیق وجود و حیات جدا از همدیگر نیستند. با تفاوت مراتب وجود، مراتب حیات نیز متفاوت خواهد
بود، یعنی هر مرتبه ای از وجود غیر از مرتبه دیگر بوده و در نتیجه هر مرتبه ای از آن از مرتبه به خصوصی از حیات برخوردار است. به طوری که هر مرتبه از وجود، طور خاص و نحوه خاصی از وجود است، حیات مخصوص هر مرتبه از وجود نیز طور خاص و نحوه خاصی از حیات می باشد.

تفاوت تشکیکی مراتب حیات و نحوه خاص بودن هر کدام از مراتب آن، تفاوت تشکیکی آثار حیات و از جمله علم و اراده را به دنبال خود خواهد آورد،یعنی هر کدام از مراتب حیات طور خاصی از آثار و نحوه خاصی از
علم و اراده را خواهد داشت. هر مرتبه از حیات،مرتبه به خصوصی است و آثار معین و علم و اراده مخصوصی دارد.هر کدام از موجودات به تناسب رتبه وجودی خود از مرتبه مخصوصی از حیات و آثار و علم و اراده همان مرتبه حیات بهره مند می باشد. موجودی که از هر مرتبه معینی از حیات و آثارآن بر خوردار است مسلما مرتبه دیگر حیات را که آثار دیگر و علم و اراده دیگری دارد،نخواهد داشت و فاقد آن مرتبه از حیات و آثارآن خواهد بود.
از باب مثال، نبات که مرتبه خاص و طور خاصی از وجود است، به تناسب رتبه وجودی خود، از مرتبه معینی از حیات برخوردار می باشد. نبات، حیات مخصوص به خود را واجد است و همین نبات، فاقد مراتب دیگر حیات است و مثلا حیات حیوانی و حیات انسانی و هر حیات دیگری را غیر از حیات معین خود فاقد می باشد.

شریان حیات از نظر قرآن

دقت و تامل در آیات قرآن کریم و تعمق در اشارات آنها این حقیقت را نتیجه می دهد که حیات در همه موجودات، شریان دارد. آیه 44 سوره اسراء می فرماید: و چیزی نیست مگر اینکه تسبیح می کند خدای متعال
را به حمد او و لکن شما انسانها تسبیح آنها را نمی دانید و نمی فهمید.

از این آیه و اشارت های آن، موضوع بهره مند بودن همه اشیا از حیات و علم و اراده استفاده می گردد، آن هم به نحوی که ما انسانها محجوب از آن می باشیم. ما بر اساس جهل به مراتب حیات، از اطوار مختلف
حیات موجودات و از آثار حیات آنها از قبیل علم و اراده، و نیز از تسبیح آنها محجوب بوده و شعور به حیات و علم و اراده و تسبیح آنها نداریم. به این معنی که اگرظرفیت علمی بالاتری داشتیم می توانستیم حیات هر چیزی و علم و اراده و تسبیح آن را بیابیم و با خبر باشیم.

خداوند متعال در آیه های 19و 20 و21 سوره فضلت می فرماید: و روزی که دشمنان خدای متعال محشور می گردند و به سوی آتش برده می شوند. وقتی به آتش می رسند گوشها و چشم ها و پوست بدن و جوارح آنان به اعمال و گناهان آنها شهادت می دهند و آنان به جلود خود می گویند که چرا بر علیه ما شهادت دادید؟ در جواب می گویند خدایی که همه چیز را به سخن آورده است ما را به سخن آورد و گویا نمود. و اوست که شما را خلق نمود و به سوی او بازگشت می کنید و برگشت داده می شوید.

از تعبیرات این آیات، مخصوصا از تعبیر "قالوا أنطقنا الله الذی انطق کل شیئی"حیات و علم و اراده سمع و بصر و جلود، استفاده می گردد و اینکه سمع و بصر و جلود انسانها از حیات و علم و اراده متناسب با
رتبه وجودی آنها بهره مند بوده و به اعمال صاحبانشان علم داشته و در روز قیامت بر اساس علمی که دارند با انطاق خدای متعال به نطق آمده و شهادت می دهند. اگر اینها علمی نداشتند مسلما شهادت آنها مفهومی نداشت و شهادت نبود. شهادت شهود در روز قیامت برای اتمام حجت می باشد و این در صورتی معنی و مفهوم پیدا می کند که شهادت دهنده متحمل مسئله ای که به آن شهادت می دهد باشد، یعنی شهادت دهنده به آنچه شهادت می دهد علم داشته باشد ، آن هم علمی که شهادت بر اساس آن،شهادتی باشد که اتمام حجت می کند و هیچ گونه شبهه و یا ابهامی در تحقق مسئله مورد شهادت باقی نماند.

پیداست که شهادت هم شهادت خاصی خواهد بود. حقیقت این است که دست و پا و سمع و بصر و جلود و هر عضوی از اعضا، از حیات مخصوص به خود آنها و از علم و شعور مخصوص به خود آنها برخوردار بوده و هر کدام برای خود و به تناسب رتبه وجودی خود از حیات و علم بهره مند می باشد و با اعمال خود و یا به اعمال صاحبش علم دارد و می داند و در روز قیامت با انطاق حق به تکلم می آید و آنچه را می داند و متحمل آن است، می گوید.

از این قبیل اشارات و آیات و نکات آنها این حقیقت استفاده می گردد که حیات و علم و اراده در همه وجود و در همه موجودات سریان داشته و همه موجودات حیات دارند و مرده به معنی فاقد حیات در میان موجودات وجود ندارد. بنابراین قرآن کریم همه موجودات را دارای حیات و علم و اراده می داند و اینکه هر موجودی برای خود، حیات و علم و اراده دارد و ما انسانها بر اساس محدودیت علمی خود از دریافت آن، یعنی از دریافت نحوه ها و اطوار مختلف و مراتب متنوع حیات و علم و اراده محجوبیم.

(پورتال وزارت آموزش وپرورش)

[ ۱۳٩٢/٤/٢٦ ] [ ۸:۳٧ ‎ق.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]

خدایا چشمی ده که فقط تو را ببینم

خدایا گوشی ده که فقط کلام تو را بشنوم

خدایا حضوری ده که فقط در محضر تو باشم

خدایا قلبی ده که فقط جای تو باشد

خدایا زبانی ده که فقط حق را بگوید

خدایا دستی ده که فقط دستگیر بندگان تو باشد

خدایا پایی ده که فقط در راه تو قدم بردارد

خدایا ذائقه‌ای ده که فقط حلاوت بندگی تو را بچشد

خدایا عمری ده که فقط در راه تو صرف شود

خدایا علمی ده که معرفت به تو را زیاد کند

خدایا علمی عطا کن که در آن گمراهی نباشد

خدایا حافظه‌ای عطا کن که در آن نسیان نباشد

خدایا زبانی عطا کن که در آن لغو نباشد

خدایا همنشینی عطا کن که در آن ملامت نباشد

خدایا حضوری عطا کن که در آن غفلت نباشد

خدایا عزتی عطا کن که در آن ذلت نباشد

خدایا دلی عطا کن که در آن غیر نباشد

خدایا چشمی عطا کن که در آن کوری نباشد

خدایا نوری عطا کن که در آن ظلمت نباشد

خدایا رحمتی عطا کن که در آن نقمت نباشد

خدایاحلالی عطا کن که در آن حرام نباشد

 خدایا قُربی عطا کن که در آن بُعد نباشد

خدایا حلاوتی عطا کن که در آن تلخی نباشد

خدایا بندگی عطا کن که در آن عصیان نباشد

خدایا عمری عطا کن که در آن اندوه نباشد

خدایا زندگی عطا کن که در آن حسرت نباشد

خدایا هدایتی عطا کن که در آن سرگردانی نباشد

خدایا آرامشی عطا کن که در آن نگرانی نباشد

خدایا رضایتی عطا کن که در آن منیت نباشد

خدایا توانی عطا کن که در آن عجز نباشد

(مناجات نامه تبیان)

[ ۱۳٩٢/٤/٢٢ ] [ ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]

سلام بر لحظه شماری افراد با ایمان برای رسیدن ماه  مبارک رمضان

سلام بر حلول ماه مبارک رمضان

سلام بر سحرهای دلنشین ماه مبارک رمضان

سلام بر تلاوت قرآن در ماه مبارک رمضان

سلام بر نمازهای مستحب ماه مبارک رمضان

سلام بر اذان های ماه مبارک رمضان

سلام بر نمازهای واجب وبه جماعت ماه مبارک رمضان

سلام بر دعاهای ماه مبارک رمضان

سلام بر  تولد امام حسن (ع)در ماه مبارک رمضان

سلام بر گرسنگی وتشنگی در ماه مبارک رمضان

سلام بر افطارهای ماه مبارک رمضان

سلام بر شبهای قدر ماه مبارک رمضان

سلام بر گریه ها ی مصیبت شهادت حضرت علی (ع) در ماه مبارک رمضان

سلام بر توبه و انابه در ماه مبارک رمضان

سلام بر معنویت ماه مبارک رمضان

سلام بر ریزش گناهان در ماه مبارک رمضان

سلام بر متولد شدن دوباره در ماه مبارک رمضان

وسلام بر ماه ضیافت الله ماه مبارک رمضان

[ ۱۳٩٢/٤/۱۸ ] [ ٧:٥٩ ‎ق.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]

حجت الاسلام ملکی در هفتمین همایش سالانه همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش در مدرسه دارالشفای قم گفت: با راه اندازی ستاد همکاری ها از سال 91 با تلاش  و حمایت های انجام گرفته به درجات بالایی از همکاری و تعامل این دو مجموعه ارزشمند رسیده ایم.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، وی با بیان اینکه همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش امروز به مرحله ثبات رسیده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم هرچه بیشتر و بهتر آثار و برکات این اقدام ارزشمند را در جامعه مشاهده کنیم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اسناد بالادستی در نظام آموزش و پرورش کشور، وظیفه و تکلیف همه متولیان و صاحبنظران در این عرصه را سنگین عنوان کرد و افزود : بر اساس بررسی های بعمل آمده، بیش از نیمی از سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ظرفیت تعامل و همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش را دارد.

وی با بیان اینکه برای هرچه پررنگ تر کردن نقش نیروی انسانی عنوان همایش امسال را «تحول بنیادین، نیروی انسانی، تربیت اسلامی قرار داده ایم» اظهار داشت: همواره در سالهای گذشته تلاش کرده ایم به سمت و سوی تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در عرصه تعلیم و تربیت گام برداریم.

حجت الاسلام ملکی منابع انسانی و محتوای آموزشی را دو رکن اساسی در تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش دانست و گفت: باید بیشترین توان و ظرفیت ها را برای رشد و تعالی در این عرصه ها به کار بگیریم.

وی در ادامه افزود: بیشترین فعالیت ها در ستاد همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش در زمینه پرورشی و تبلیغی بوده است که در همین راستا در سال گذشته بیش از 108 هزار روحانی و مبلغ در مراکز آموزشی سراسر کشور حضور داشته اند.

دبیر ستاد همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش گفت: بیش از 52 میلیون دانش آموزش در برنامه های پرورشی و تربیتی این ستاد حضور یافته و بیش از 104 هزار کلاس احکام، عقاید و اخلاق برگزار شده و حدود 330 هزار دانش آموز در این کلاس ها از برنامه های دینی بهره مند شده اند.

وی همچنین تصریح کرد: برگزاری بیش از 43 هزار جلسه پرسش و پاسخ، ارایه مشاوره مذهبی به بیش از 710 هزار دانش آموز، شرکت روحانیون در حدود 45 هزار جلسه اولیا دانش آموزان و حضور روحانیون و مبلغان در اردوهای دانش آموزی از دیگر برنامه های تبلیغی و پرورشی در ستاد بوده است.

حجت الاسلام ملکی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تعامل دو نهاد اثرگذار حوزه های علمیه و آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت فرزندان و آینده سازان ایران اسلامی گام های مثبت و موثری برداشته شود.(پورتال وزارت آموزش وپرورش)

 

[ ۱۳٩٢/٤/۱٥ ] [ ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش از ابلاغ هفت برگ برنامه امتحانات نهایی تمام رشته های تحصیلی دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی شهریور ماه به ادارات کل این وزارتخانه در استان های کشور خبر داد.

 

به گزارش روز چهارشنبه جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، عبدالامیر عرفی گفت: امتحانات جبرانی دانش آموزان در بازه زمانی دوم تا 18 شهریور ماه برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری تمامی امتحانات شهریور ماه دانش آموزان در ساعت ۱۰ صبح و تاکید به ادارات کل آموزش وپرورش برای فراهم کردن فضا و مکان مناسب برگزاری امتحانات، خاطرنشان کرد: نتایج این امتحانات تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید اعلام خواهد شد تا دانش آموزان بتوانند به موقع ثبت نام خود را انجام دهند.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش اظهارداشت: تمامی مناطق آموزش وپرورش کشور موظفند برنامه امتحانی ابلاغ شده را بدون هیچگونه دخل و تصرفی تکثیر و به مراکز آموزشی ارسال کنند.

عرفی افزود:هفت برگ برنامه امتحانات نهایی ابلاغ شده شامل پایه های سوم متوسطه رشته های نظری شیوه سالی – واحدی (روزانه) و نیمسالی- واحدی (بزرگسالان و داوطلبان آزاد)، رشته های فنی و حرفه ای و دوره پیش دانشگاهی (روزانه – بزرگسالان و داوطلبان آزاد) می باشد.

دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی که در امتحانات خردادماه موفق به کسب نمره قبولی نشده اند، می توانند در امتحانات جبرانی شهریور ماه شرکت کنند.(جام جم آنلاین)

[ ۱۳٩٢/٤/۱۳ ] [ ٧:٢٩ ‎ق.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سال گذشته در طرح سنجش سلامت دانش آموزان بدو ورود به مدرسه مشخص شد که 9.5 درصد والدین از وضعیت بینایی فرزندان خود بی اطلاعند.

 

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، دکتر علی سنگی گفت: سال گذشته در طرح سنجش سلامت دانش آموزان بدو ورود به دبستان، مداخلات لازم انجام شده و موارد مشکوک به اختلالات بینایی، شنوایی و رفتاری به سطوح تخصصی ارجاع داده شدند.

وی افزود: در طرح سنجش سلامت دانش آموزان، میانگین اختلالات بینایی 4.56 درصد، میانگین اختلالات شنوایی یک درصد و میانگین اختلالات رفتاری 1.43 درصد گزارش

شده است.داشتند.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: طرح سنجش سلامت بدو ورود به دبستان تا پایان شهریور ماه ادامه دارد و پس از تایید سلامت دانش آموز توسط همکاران بهداشتی، شناسنامه سلامت دانش آموزان تکمیل و دانش آموز جهت ثبت نام قطعی به مدرسه ارجاع داده می شود.دکتر سنگی اظهارداشت: در مورد اختلالات بینایی 42 درصد نیاز به عینک داشتند و 20 درصد تحت درمان تنبلی چشم قرار گرفته و 0.9 درصد دانش آموزان نیاز به درمان دارویی و جراحی داشتند و مابقی دانش آموزان پس از معاینات تخصصی و بدون مشکل دوباره به مدارس بازگشتند.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس یادآور شد: 9.5 درصد والدین از وضعیت بینایی فرزندان خود اطلاع نداشتند و تنها هفت درصد از والدین از وضعیت دانش آموزان خود مطلع بودند همچنین 83.5 درصد از والدین از وضعیت بینایی فرزندان خود اطلاع داشتند و اقدامات لازم را انجام داده بودند.

وی در خصوص موارد مشکوک به اختلالات شنوایی اظهارداشت: 35 درصد دانش آموزان پس از ارجاع هیچ مشکلی نداشتند، 9 درصد پرولاپس مجرای گوش داشتند.

دکتر سنگی تصریح کرد: 17 درصد تحت درمان طبی قرار گرفته و 13 درصد نیاز به شستشوی گوش و 0.7 درصد نیاز به سمعک داشت

[ ۱۳٩٢/٤/۱٠ ] [ ٧:۳٤ ‎ق.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]

هر چند تقویت قدرت تمرکز کار نسبتا دشواری است اما غیرممکن نیست. توصیه های مفید و کارآمد برای کمک به افزایش

تمرکز کاری

 

قدرت تمرکز و کاهش آشفتگی ذهنی عبارتند از :

ذهن انسان طوری نیست که بتواند با هرج و مرج های فضای اطراف خود براحتی مقابله کند چون هر یک از حواس هر لحظه محرکی را از دنیای بیرون دریافت می کنند و همین روند، تمرکز انسان را براحتی مختل می کند.

 1. محیط مناسبی را برای کار کردن انتخاب کنید

فضایی که در آنجا کار می کنید نقش مهمی در افزایش تمرکز دارد. فضاهای راحت و دلچسب تاثیر فوق العاده در ایجاد تمرکز کامل دارند.

 2. افکار خود را کنترل کنید

کلید افزایش تمرکز این است که اجازه ندهید افکار بی ربط به ذهنتان رسوخ کرده، آن را آشفته سازد. وقتی این افکار به ذهنتان خطور کردند به آنها توجه نکنید و برای تمرکز فعال روی کار اصلی خود بیشتر تلاش نمایید.

 3. یک برنامه زمانی مشخص و منطقی داشته باشید

زمان بندی مناسب برای انجام کارها باعث ایجاد تعادل بین وقت کار و تفریح می شود و به آرامش ذهنی کمک می کند. در این حالت قدرت ذهن برای مقابله با عوامل آشفته کننده بیشتر می شود.

 4. هرگز منفی نباشید

هرگز نگویید که نمی توانم تمرکز کنم. این اظهارات منفی تمرکز کردن را دشوارتر می سازد چون ذهن خود را روی عدم توانایی، متمرکز می کنید.

 5. چند کار را همزمان با هم انجام ندهید

در این وضعیت هرگز نمی توانید روی یک کار متمرکز شوید. یک کار را تمام کنید و بعد سراغ کار بعدی بروید.

  6. صداهای اضافی را حذف کنید

صداهای اضافی در محیط کار تمرکز مناسب را تقریبا غیرممکن می کند و حذف آنها بسیار مهم است.

 7.  رژیم غذایی مناسب و ورزش متعادل اثر زیادی در افزایش تمرکز دارد

کمبود ریز مغذی های ضروری موجب خستگی و آشفتگی ذهنی می شود. خوردن مغز خشکبار، ویتامین E و میوه ها برای بهبود تمرکز مفید است.

 8. وظیفه خود را خوب درک کنید

تردید داشتن درباره کاری که باید انجام دهید تمرکز کردن روی آن را دشوار می سازد.

 9. به احساس تعلل در کار کردن غلبه کنید

وظیفه خود را به تعویق نیندازید و تصمیم بگیرید که تا کار خود را طبق برنامه زمانی انجام نداده اید، صندلی خود را ترک نکنید.

 10. زمانهای بازدهی و کارآیی بیشتر را مشخص کنید

مواقعی را که بیشترین بازده کاری را در طول 24 ساعت شبانه روز دارید مشخص کنید. برای افراد مختلف این ساعات متفاوت است؛ پس ابتدا ساعت بیشترین بازده کاری مخصوص خود را پیدا کرده و سعی کنید کارهای سخت تر را که جذابیت کمتری برایتان دارند در این ساعت ها انجام دهید.

 11. مثبت باشید

وقتی نیاز به تمرکز دارید مدام به خود یادآوری کنید که بخوبی می توانید تمرکز کنید. این تکرار لفظی واقعا توانایی تمرکز را در شما افزایش می دهد.

 12. وظایف را تقسیم بندی کنید

تمرکز در کار

کارهایی که آغاز و پایان مشخصی ندارند تمرکز شما را مختل می کنند. اگر پروژه بزرگی را باید انجام دهید مسیر انجام آن را مشخص کنید و با تقسیم بندی مناسب کارها تمرکز خود را افزایش دهید.

 

 

13. نقش تمرین را فراموش نکنید

تمرینات بدنی افزایش دهنده تمرکز را انجام دهید چون ورزش کردن به طور معمول تمرکز از دست رفته را با بهبود هماهنگی بین ذهن و بدن، بازمی گرداند.

 14. مراقبه کنید

هر چند مراقبه درمان نیست اما می تواند تمرینی بسیار مفید و موثر برای تقویت حافظه و کنترل ذهن باشد که بتدریج قدرت تمرکز را بالا می برد.

 15. آرام باشید

خود را به منظم بودن مقید کنید تا از زمان های بیشتری استفاده موثر نمایید. با وظایف کوچک تر شروع کنید اما اگر در ابتدا براحتی قادر به تمرکز نبودید ناامید نشوید؛ به همان کار کوچک بچسبید تا کم کم آرام تر شده و تمرکزتان بیشتر شود.

 16. مغز خود را تعمیم دهید

اگر نمی توانید بیش از چند ثانیه روی موضوعی متمرکز شوید، به محض آن که حواستان پرت شد، دوباره همان موضوع را در ذهن خود نگه دارید و به آن توجه کنید. با این تمرین ذهن را آموزش می دهید که بتواند برای مدت طولانی تری روی یک مطلب ثابت شود.

17. مهلت انجام کار را مشخص کنید

برای تقویت تمرکز، تعیین مهلت های مشخص برای انجام کار، بسیار خوب است و کاربرد زیادی دارد.

 18. به اندازه کافی بخوابید

خواب کافی و منظم از عوامل موثر در تقویت قدرت تمرکز است.

 19. استقامت کنید

اگر در ابتدای تمرینات احساس کردید پیشرفتی در تقویت تمرکز خود نکرده اید، هرگز ناامید نشوید و ادامه دهید. هر هفته با تمرینات کوچک شروع کنید و موفقیت های کوچک را به یاد بسپارید.

 20. نیازهای خود را مدیریت کنید

قبل از آغاز هر کاری مطمئن شوید تمام کارها و وسایلی را که به آنها نیاز دارید مرتب و آماده کرده اید. این کار به کاهش حواس پرتی در حین کار کمک می کند.

 

مشاوره روانشناسی(تبیان)

[ ۱۳٩٢/٤/٤ ] [ ۸:٢٤ ‎ق.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]

آیت الله سید محمدتقی موسوی اصفهانی در کتاب گران سنگ مکیال المکارم خلاصه آثار و فواید و ویژگی‌هایی را که بر دعا کردن برای تعجیل فرج مترتب است، بیان می‌کند و ما هم به جهت این که کتاب مکیال المکارم به امر مطاع ولی عصر علیه السلام نوشته شده و کتابی مبارک و پر خیر است، مطالب آن را ذیلا نقل می‌کنیم

دعا کننده برای فرج حضرت مشمول برکات زیر می‌شود:

1 - اطاعت از امر مولایش کرده است، که فرموده‌اند: و بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج که فرج شما در آن است.

2 - این دعا سبب زیاد شدن نعمت ها می شود.

3 - اظهار محبت قلبی است.

4 - نشانه انتظار است.

5- زنده کردن امر ائمه اطهار علیهم السلام است.

6 - مایه ناراحتی شیطان لعین است.

7 - اداء قسمتی از حقوق آن حضرت است (که اداء حق هر صاحب حقی واجب ترین امور است.)

9 - تعظیم خداوند و دین خداوند است.

10 - حضرت صاحب الزمان علیه السلام در حق دعا کننده دعا می کند.

11 - شفاعت آن حضرت در قیامت شامل حال او می شود.

12 - شفاعت پیامبر ان شاء الله شامل حال او می شود.

13 - این دعا امتثال امر الهی و طلب فضل و عنایت اوست.

14 - مایه استجابت دعا می شود.

15 - اداء اجر رسالت است.

16 - مایه دفع بلاست.

17 - سبب وسعت روزی است ان شاء الله.

18 - باعث آمرزش گناهان می شود.

19 - دعا کننده مشرف به دیدار آن حضرت در بیداری یا خواب می شود.

20 - در زمان ظهور آن حضرت به دنیا رجعت می کند.

21 - از برادران پیامبر صلی الله علیه و آله خواهد بود.

22 - فرج مولای ما حضرت صاحب الزمان علیه السلام زودتر واقع خواهد شد.

23 - سبب پیروزی از پیغمبر و امامان - صلوات الله علیهم اجمعین - می شود.

24 - وفای به عهد و پیمان الهی است.

25 - آثار نیکی به والدین برای دعا کننده فرج حاصل می گردد.

26- فضیلت رعایت و اداء امانت برایش حاصل می شود.

27 - سبب زیاد شدن اشراف نور امام علیه السلام در دل او می گردد.

28 - دعا برای فرج موجب طولانی شدن عمرش خواهد شد ان شاء الله.

29 - موفق به تعاون در کارهای نیک و تقوا می شود.

30 - به نصرت و یاری خداوند و پیروزی بر دشمنان به کمک خداوند توفیق می یابد.

31 - هدایت می شود به نور قرآن مجید.

32 - نزد اصحاب اعراف معروف می گردد.

33 - به ثواب طلب علم نائل می شود ان شاء الله.

34 - از عقوبت های اخروی ان شاء الله در امان می ماند.

35 - در هنگام مرگ به او مژده می رسد و با او به نرمی رفتار می شود.

36 - این دعای برای فرج، اجابت دعوت خدا و رسول صلی الله علیه و آله است.

37 - با امیرالمومنین علیه السلام محشور و در درجه آن حضرت خواهد بود.

38 - محبوب ترین افراد نزد خداوند می گردد.

39 - عزیزترین و گرامی ترین افراد نزد پیامبر صلی الله علیه و آله می شود.

40 - ان شاء الله از اهل بهشت خواهد بود.

41 - دعای پیامبر صلی الله علیه و آله شامل حالش می گردد.

42 -کردارهای بد او به کردارهای خوب تبدیل می شود.

43 - خداوند در عبادت او را تایید فرماید.

44 - ان شاء الله با این دعا عقوبت از اهل زمین دور می شود.

45 - ثواب کمک به مظلوم را دارد.

46 - ثواب احترام به بزرگتر و تواضع نسبت به او را دارد.

47 - پاداش خونخواهی حضرت سیدالشهدا علیه السلام را دارد.

48 - شایستگی دریافت احادیث ائمه اطهار علیهم السلام را می یابد.

49 - نور او برای دیگران نیز [در روز قیامت] درخشان می گردد.

50 - هفتاد هزار نفر از گنهکاران را شفاعت می کند.

51 - دعای امیرالمومنین علیه السلام روز قیامت شاملش می شود.

52 - بی حساب داخل بهشت می شود.

53 - از تشنگی قیامت در امان می ماند.

54 - در بهشت جاودان خواهد بود.

55 - مایه خراش روی ابلیس و مجروح شدن دل اوست.

56 - روز قیامت هدیه های ویژه ای دریافت می دارد.

57 - خداوند عز و جل از خدمتکاران بهشت نصیبش می فرماید.

58 - در سایه گسترده خداوند قرار می گیرد و رحمت بر او نازل می شود مادامی که مشغول آن دعا باشد.

59 - پاداش نصیحت مومن را دارد.

60 - مجلسی که در آن برای حضرت قائم - عجل الله تعالی فرجه - دعا شود، محل حضور فرشتگان گردد.

61 - دعا کننده مورد مباهات خداوند قرار می گیرد.

62- فرشتگان برای او طلب آمرزش می کنند.

63 - از نیکان مردم محسوب می گردد.

64 - این دعا اطاعت از اولیای امر است که خداوند اطاعتشان را واجب کرده است.

65 - مایه خرسندی خدای عز و جل می شود.

66 - مایه خشنودی پیامبر می گردد.

67 - این دعا خوشایندترین اعمال نزد خداوند است.

68 - دعاگوی فرج حضرتش از کسانی خواهد بود که خداوند در بهشت به او حکومت دهد ان شاء الله تعالی.

69 - حساب او آسان می گردد.

70 - این دعا برای او در عالم برزخ انیس و مونس مهربانی خواهد بود.

71 - بهترین اعمال است.

72 - باعث دوری غم ها می شود.

73 - دعای هنگام غیبت بهتر از دعای هنگام ظهور است.

74 - فرشتگان درباره دعا کننده دعا می کنند.

75 - دعای حضرت سیدالساجدین علیه السلام - که نکات و فواید متعددی دارد - شامل حالش می شود.

76 - این دعا تمسک به ثقلین (کتاب و عترت) است.

77 - چنگ زدن به ریسمان الهی است.

78 - سبب کامل شدن ایمان است.

79 - مانند ثواب همه بندگان به او می رسد.

80 - این دعا برای فرج از تعظیم شعائر خداوند است.

81 - گوینده این دعا ثواب کسی را دارد که با پیامبر صلی الله علیه و آله شهید شده باشد.

82- ثواب کسی دارد که در زیر پرچم حضرت قائم شهید شده باشد.

83 - ثواب احسان به حضرت صاحب الزمان علیه السلام را دارد.

84 - دعا ثواب گرامی داشتن عالم را دارد.

85 - پاداش گرامی داشتن شخص کریم را دارد.

86 - دعا کننده در میان گروه ائمه اطهار علیهم السلام محشور می شود.

87 - درجات او در بهشت بالا می رود.

88 - از بدی حساب در روز قیامت در امان می ماند.

89 - در روز قیامت به بالاترین درجات شهدا نائل می گردد.

90 - به شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها رستگار می گردد.

جای تاسف است که شخصی از دعا برای فرج آن امام غافل مانده و از این ثواب بسیار که بر دعای آن حضرت مترتب است، محروم بماند .

همگی در شب نیمه شعبان ساعت 23 دست نیاز به سوی بی نیاز هستی بلند کرده و برای آن عزیز غایب از نظر دعا می‌کنیم

(تبیان)

[ ۱۳٩٢/٤/٢ ] [ ٥:۱۳ ‎ب.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

لینک های مفید
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

Check Google Page Rank Online User
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
Online User

نیت کنید و اشاره فرمایید