مدیرمجتمع آموزشی مدارس دانشگاه صنعتی اصفهان
سال همدلی وهمزبانی دولت وملت را پاس می داریم
قالب وبلاگ

ابزار اول : تماس چشمی

از کجا می فهمید کسی به حرف شما گوش می دهد ؟ اولین نشانه ی برقراری ، تماس چشمی است . موضوعی خالص و به شدت ساده . اگر کسی به شما نگاه نکند ، به حرفهای شما گوش نمی دهد .

البته تمام موارد ذکر شده در این علامت ، مخصوص افراد هم جنس می باشد .

چند بار تا کنون فکر کرده اید ، و یا شاید به دوستانتان گفته اید :« وقتی با تو حرف می زنم ، به من نگاه کن ! » آیا متوجه شده اید چقدر ناراحت کننده است که با کسی
حرف بزنید و او به شما نگاه نکند ؟ آیا هرگز متوجه شده اید که وقتی با کسی حرف می زنید و او به شما نگاه می کند ، چقدر راحت تر هستید ؟

اگر بیش از اندازه چشم از روی کسی که حرف می زند برتابید و نگاهتان را به طور
طولانی از او برگیرید ، در طرف مقابل ، واکنش منفی ایجاد می کنید . زیرا او کم کم
با خود فکر می کند : « من کسل کننده هستم ، او مرا دوست ندارد .» ، یا « او به حرف من علاقه ای ندارد .»

وقتی تماس چشمی خوب نباشد ، هیچ اندیشه ی مثبتی ایجاد نخواهد شد . برای اینکه خوب ظاهر شوید ، باید به هنگام گوش دادن تماس چشمی برقرار سازید .

با کسی که با شما حرف می زند ، اگر هم جنس شماست ، حتما تماس چشمی برقرار کنید . این گونه اشخاص متوجه می شوند که آیا شما به حرفهایشان گوش می دهید یا نمی دهید . هر چه تماس چشمی بیشتری برقرار کنید ، بیشتر درگیر و علاقه مند به نظر می رسید .

اگر با غیر همجنس خود صحبت می کنید ، مواظب نوع نگاهتان باشید . نگاهی که حاکی از توجه بیش از حد است ، با نگاهی که حاصل خیره شدن مصنوعی و نمایشی است متفاوت است
.

در لحظه‌ی اکنون باقی بمانید
:
اگر می خواهید از جذبه و گیرایی برخوردار باشید ، باید حضور داشته باشید . با طرف مقابل یک دقیقه یا یک ساعت وقت صرف کنید . سعی کنید در لحظه باقی بمانید و به کسی که حرف می زند ، توجه کنید . بدون حضور داشتن در لحظه  ، نمی توانید گیرایی داشته باشید .

عادت کنید به هنگام گوش دادن با کسی که حرف می زند ، تماس چشمی برقرار کنید . به پیشانی ، پشت سر او و نقاط دیگر توجه نکنید . به غذاهای روی میز نگاه نکنید .
بگذارید چشمان و توجه شما متعلق به او باشد ، و آن قدر به این رفتار ادامه دهید تا
صحبتش به انتها برسد .

در خانه و با افراد خانواده هم به هنگام صحبت ، تماس چشمی برقرار کنید . وقتی در برقراری تماس چشمی از مهارت کافی برخوردار شدید ، می توانید از برقراری تماس چشمی معمولی ، به برقراری تماس چشمی برتر حرکت
کنید .

اگر مطمئن نیستید که چند نوبت باید نگاه کردن در چشمان شخص صحبت
کننده را عوض کنید ،به کسی که یک مستمع خوب است نگاه کنید . به کسانی که با هم صحبت دو طرف دارند توجه کنید . این گونه ، بهتر می توانید حرکت مناسب را تشخیص دهید

ابزار دوم : سوسو زدن

به هنگام گوش دادن ، برقراری تماس چشمی برتر به مهارت دیگری احتیاج دارد . این
روشِ برقراری تماس چشمی،  در واقع یک تماس چشمی برتر و شدیدتر است که ما اصطلاحا به آن « سوسوزدن » می گوییم . جریان از این قرار است که وقتی طرف مقابل صحبت می کند ، شما نگاهتان را از یک چشم او به چشم دیگرش منتقل می سازید . به عبارت دیگر ، یک بار در یک چشم و لحظاتی بعد در چشم دیگر او نگاه می کنید و به همین شکل ادامه می دهید
.

گوش دادن حقیقی در برابر گوش دادن ساختگی

حتما معکوس "دقیق نگاه کردن"  را هم دیده اید . حتما متوجه شده اید اشخاص در
مواقعی چهار چشمی به شما نگاه می کنند ، اما ته چشمشان متوجه شما نیست . این حالت نشان می دهد کسی که گوش می دهد ، نوع گوش دادنش ساختگی و مصنوعی است . او در واقع به شما گوش نمی دهد ، نگاهش تهی و خالی است و شما بلافاصله سوء ظنتان به او جلب می شود . می فهمید او به راستی به شما توجهی ندارد و به حرفی هم که می زنید ، بی علاقه است .

چشمانتان را حرکت بدهید .

اگر می خواهید دیگران ببینند که شما به حرفهایشان گوش می دهید ، چشمانتان باید
حرکت داشته باشند . هر چه فعالیت چشم بیشتر باشد ، بیشتر درگیر و متوجه به نظر می رسید . هر چه فعالیت چشم کمتر باشد ، توجه و درگیری شما کمتر است .

ابزار شما برای تأثیر گذاری بردیگران :
حالا که به هنر تماس چشمی طولانی پی بردید ، در منزل تمرین حرکت
دادن چشم یا به عبارتی روش سوسوزدن را تمرین کنید . این بار که به صحبت کسی گوش می دهید ، چشمانتان را به ترتیب از یک چشم او به چشم دیگرش حرکت دهید . اما در این کار افراط نکنید . زیرا ممکن است این کار به حساب آن گذاشته شود که خدای ناکرده شما تیک عصبی دارید .

اگر مطمئن نیستید که چند نوبت باید نگاه کردن در چشمان شخص صحبت کننده را عوض کنید ،به کسی که یک مستمع خوب است نگاه کنید . به کسانی که با هم صحبت دو طرف دارند توجه کنید . این گونه ، بهتر می توانید حرکت مناسب را تشخیص دهید .

ارتباط اجتماعی

 

ابزار سوم : متمایل کردن سر

وقتی کسی با شما حرف می زند ، به خصوص وقتی برایتان از اهمیت به خصوصی برخوردار
است ، سرتان را اندکی خم کنید . می توانید جلوی آیینه تمرین کنید .

حالا به قاعده ی دیگری توجه کنید
:
وقتی حرف می زنید ، سرتان را راست بگیرید ، ولی  وقتی گوش می دهید ، سرتان را به سمتی متمایل نمایید .

می توانید سه روشی را که تاکنون یاد گرفته اید ، با هم ترکیب کنید . چشمانتان را
روی چشمان کسی که حرف می زند جابه جا کنید ، تماس چشمی برقرار کنید و بعد سرتان را در حال شنیدن کمی کج کنید . اینها روش هایی هستند که مستمعین بزرگ و آنهایی که در این خصوص تبحر دارند ، از آن استفاده می کنند .

 

ابزار چهارم : سر را به علامت تأیید پایین
آوردن

سر به علامت تأیید پائین آوردن ، روش قدرتمند دیگری برای نشان دادن گوش کردن است ؛ که گیرایی شما را به دیگران انتقال می دهد . بعضی ها عادت دارند  که وقتی گوش می دهند ، سرشان را به علامت تأیید فرود آورند ، اما جمع دیگری اصولا سر تکان نمی دهند
. وقتی به واکنش دیگران به هنگام گوش دادن توجه کنید ، متوجه می شوید که سر به
علامت تأیید پایین آوردن تا چه اندازه مهم است . وقتی این علامت وجود نداشته باشد ،
گیرایی شنونده و انرژی او به میزان زیاد کاهش می یابد .

سه راه برای "سر به علامت تأیید پایین
آوردن" :
سر تکان دادن ، نشانه ی آن است که به چه خوبی گوش می دهید
، چه فکری در سر دارید ، و چه احساسی می کنید. در واقع ، با سه نوع سر تکان دادن مواجه هستیم : سر تکان دادن آرام ، سر تکان دادن کمی سریع تر و سر تکان دادن بسیار سریع .هر یک از اینها فایده و اثر خودشان را دارند ، و اغلب مردم متوجه آن می شوند
.

سر تکان دادن آرام در واقع این پیام را مخابره می کند :« دارم درباره اش فکر می کنم . » این سر تکان دادن لزوما به این معنی نیست که شما موافق صحبت هستید .

بعد به سر تکان دادن کمی سریع تر می رسیم ، که در واقع می گوید : « حق با شماست ، حرف شما را قبول دارم . »

و سرانجام به سر تکان دادن بسیار سریع می رسیم ، که می گوید : « حرفت را قبول
دارم و از آنچه می گویی ، به هیجان آمده ام .»

شما هم این را روی دوستانتان آزمایش کنید و نتیجه اش را ببینید .

برای اینکه بفهمید چه فاصله ای از طرف مقابل مناسب است ، به
واکنشهای خود وقتی اشخاص بیش از اندازه به شما نزدیک یا از شما دور می شوند ،  توجه کنید . بعد آنچه را که درباره ی طرز حالت بدن با دیگران آموخته اید ، مورد استفاده
قرار بدهید

ابزار پنجم : زبان تن

وقتی نشسته اید ، حالت بدن شما در برابر کسی که حرف می زند تا حدود زیاد موضع و علاقه ی شما به صحبت او را نشان می دهد . وقتی به سمت کسی متمایل می شوید ، انگار با حالت بدنی خود به او می گویید : «به نظرم می رسد که حرفهای جالبی می زنید . شما با نیرویی جادویی مرا به سمت خود می کشید . » اما اگر در جهت خلاف کسی که حرف می زند متمایل شوید ، انگار می گویید :« از حرفهایت خسته شدم . دهها کار جالب دارم بکنم که از گوش دادن به حرفهایت بهتر است . »

همه چیز مهم است

به عنوان یک قانون سر انگشتی ، سعی کنید وقتی کسی با شما حرف می زند ، بدنتان را به سمت او متمایل کنید . اگر پاهایتان را روی هم انداخته اید ، کاری کنید زانو و ساق پایی که در رو قرار گرفته به سمت کسی که حرف می زند نشانه رود . مراقب باشید که دستهایتان روی هم نباشند . به هنگام صحبت کردن ، دستهایتان را تکان بدهید . این گونه ، گشادگی و پذیرا بودن را به نمایش می گذارید .

وقتی ایستاده اید . به فاصله خود با شخص طرف مقابل توجه کنید . نه فاصله ی خیلی
دور مناسب است ، نه فاصله ی خیلی نزدیک . برای اینکه بفهمید چه فاصله ای از طرف مقابل مناسب است ، به واکنشهای خود وقتی اشخاص بیش از اندازه به شما نزدیک یا از شما دور می شوند ،  توجه کنید . بعد آنچه را که درباره ی طرز حالت بدن با دیگران آموخته اید ، مورد استفاده قرار بدهید.

 

ارتباط اجتماعی

 

دوایر ارتباط

سه دایره ی هم مرکز را در نظر بگیرید . تصور کنید که شما در مرکز دوایر قرار گرفته اید .

اولین دایره ، در فاصله دو پایی شما از طرف مقابل قرار دارد . این یک فضای شخصی و صمیمانه است . اعضای خانواده
معمولا در این فاصله از یکدیگر قرار می گیرند . اگر با همتایان تجاری و یا آشنایان
خود این حد فاصل را رعایت کنید ، به طور مشخص آنها را ناراحت می کنید . واکنش شما احتمالا به گونه ای است که انگار آن شخص می خواهد با چنگ زدن به صورت شما ، شما را مرعوب خود سازد .

دایره دوم ، حدود شش پا از شما فاصله دارد . این فاصله ی مناسبی است که باید با همتایان تجاری و یا آشنایان خود رعایت کنید . وقتی می خواهید موثر باشید ، در این حد فاصله از طرف مقابل قرار بگیرید ، نه نزدیک تر و نه دورتر .

دایره سوم ، هشت تا ده پا از شما فاصله دارد . این دایره حفظ ایمنی و حمایت از خود است که آن را با غریبه ها لحاظ می کنید . هر حرکت ناگهانی از سوی کسی که او را نمی شناسید ، می تواند شما را ناخودآگاه هوشیار و گوش به زنگ کند.

 

 تأثیر گذاری شمابر دیگران

این بار که با کسی حرف می زنید ، همه ی بدنتان را به سمت او بچرخانید و به او
توجه کامل کنید . اگر به حالت نشسته هستید ، به سمت او متمایل و خم شوید ،انگار می خواهید به تک تک کلمات او چنگ بیندازید . به دهان و چشمان او نگاه کنید ، سمت نگاهتان را روی چشمان او عوض کنید .

وقتی ایستاده اید ، مراقب منطقه ی امن و راحت طرف مقابل باشید . مستقیما روبه
روی او قرار بگیرید، از او دو تا چهار پا فاصله بگیرید و وزن خود را کمی به سمت جلو
متمایل کنید . اگر حرف جالبی می زنند ، به حالت راحت بنشینید و بدنتان را کمی به
عقب متمایل نمایید . این گونه ، به طرف مقابل می گویید که دارید به حرفهایش گوش  می دهید و به شنیدن علاقه مند هستید .

همه ی این علائم نشان می دهند که شما مایل به حرف زدن با  دیگران هستید . این روشها و رعایت این فنون ، به دیگران احساس خوشایندی می دهد .

در مقاله ی بعد ، به علامات دیگری در یک ارتباط موثر می پردازیم. علاماتی چون :
" زبان تنی که باید از آن اجتناب کنید" ، اطمینان خاطر دادن صوتی و کلامی " و دیگر
مواردی که می تواند به شما در تعاملات اجتماعی مطلوب یاری رساند .

(تبیان) 

[ ۱۳٩٢/٥/٢٦ ] [ ۸:٠٦ ‎ق.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه فعالیت مدارس به طور رسمی برای کلاس اولی‌ها از 31 شهریور همزمان با جشن شکوفه‌ها آغاز می‌شود، گفت:مقرر شده تعدادی از کتب دانش‌آموزان این پایه در همان روز اول بین آنها توزیع شود.

به گزارش معاونت آموزش ابتدایی، سرکار خانم قربان درباره زمان بازگشایی مدارس و جشن شکوفه‌ها افزود:این مراسم روز یکشنبه (31 شهریور ماه)برای دانش‌آموزان کلاس اول ابتدایی برگزار می‌شود و همزمان با آن جشن غنچه‌ها نیز برای نوآموزان پیش‌دبستانی در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود:تاکید بر این است که مراسم بازگشایی مدارس برای مهر 92 و جشن شکوفه‌ها در مدارس قرآنی برگزار شود و به همه استان‌ها ابلاغ شده جشن شکوفه‌ها در فضای کاملا شاداب برگزار شود.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد:با توجه به اینکه طی سه سال گذشته هر ساله حدود 100 هزار نفر به تعداد دانش‌آموزان ابتدایی اضافه می‌شد، امسال نیز پیش‌بینی می‌کنیم بیش از 100 هزار نفر به تعداد دانش‌آموزان کلاس اول اضافه شود و امسال حدود هفت میلیون دانش‌آموز در مدارس ابتدایی سراسر کشور تحصیل خواهند کرد.

به گفته معاون آموزش ابتدایی، با توجه به استقرار ساختار 3-3-6 و بر اساس برنامه‌ریزی که در سند تحول صورت گرفته و نظام آموزشی به چهار دوره سه ساله تقسیم‌بندی شده است، امسال در 20 درصد از مدارس ابتدایی کشور طرح 3-3 اجرا خواهد شد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد:بهسازی و نوسازی فضای آموزشی مدارس یکی از مهم‌ترین اقدامات مدارس ابتدایی است و باید این فضاها از لحاظ بصری به گونه‌ای باشد که دانش‌آموزان در روز اول حضورشان در مدرسه بتوانند با محیط مدرسه ارتباط مناسبی برقرار کنند، این در حالیست که معلمان نیز آماده استقبال از دانش‌آموزان هستند.

وی ادامه داد: بر همین اساس نظافت عمومی محیط های آموزشی، رنگ‌آمیزی راهروها، کلاس‌ها و محیط‌های آموزشی، ساماندهی فضاهای کلاس، تعمیر و بازسازی وسایل گرمایشی و سرمایشی و بازبینی و بهسازی میزها و نیمکت‌ها از جمله برنامه‌هایی است که باید برای آغاز سال تحصیلی در دستور کار مدارس قرار بگیرد.

سرکار خانم قربان تاکید کرد: با توجه به اینکه آبخوری‌ها و سرویس‌های بهداشتی جزو دغدغه‌های دانش‌آموزان و خانواده‌هاست، باید نسبت به جداسازی آبخوری از سرویس‌های بهداشتی اقدام شود و تمامی سرویس‌های بهداشتی مجهز به مخزن مایع شست‌وشو باشد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین تجهیزات آموزشی مدارس نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد تا در صورت نیاز به تعویض و یا تعمیر، اقدامات لازم انجام شود، چرا که تجهیزات آموزشی یکی از مهم‌ترین عناصر اصلی فرآیند یاددهی و یادگیری است، بنابراین باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین عناصر تاثیرگذار در راس آموزش است، خاطر نشان کرد:تمامی معلمان ابتدایی به ویژه برای پایه‌هایی که کتاب‌های جدیدالتالیف دارند، باید آموزش‌های لازم را گذرانده باشند تا با آمادگی کامل مهر ماه 92 را آغاز کنیم.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد:31 شهریور ماه جشن شکوفه‌ها ویژه دانش‌آموزان اول ابتدایی و جشن غنچه‌ها برای نوآموزان پیش‌دبستانی برگزار و از اول مهرماه همه دانش‌آموزان در مدارس حضور خواهند داشت.(سایت وزارت )

[ ۱۳٩٢/٥/٢۳ ] [ ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تلقی حذف کنکور یک اشتباه است و مهم‌ترین نکته قانون سنجش و پذیرش دانشجو این است که در طی پنج سال 85 درصد ظرفیت آموزش عالی به پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی اختصاص می‌یابد.

 ابراهیم خدایی در گفت وگو با مهر با اشاره به بررسی و تصویب قانون طرح سنجش و پذیرش دانشجو در مجلس افزود: تقریبا ً تمام مواد مورد نظر در طرح سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب مجلس رسید. در نهایت آنچه مصوب شد یک ایده بود که روش های پذیرش دانشجو بر اساس میزان تقاضا تعیین شود و سه نوع ارزشیابی در قانون دیده شد.

وی افزود: در این سه نوع، یک سوابق تحصیلی، یک آزمون عمومی و یک آزمون اختصاصی در نظر گرفته شده است. بنابراین هرچه رقابت سخت تر می شود امتحان هم سخت تر می شود. این قانون دو مرحله دارد که در رشته هایی که با سوابق تحصیبی موجود و یا سوابق تحصیلی که بعداً ایجاد خواهد شد، می توان کنکور را حذف کرد.

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: قانون می گوید طی 5 سال آینده 85 درصد ظرفیت کل ظرفیت آموزش عالی اعم از دانشگاه آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی و همه زیرنظام های پذیرش از مقطع دیپلم صرفا با سوابق تحصیلی موجود و آنچه ایجاد می شود پذیرش می شوند. قانون نمی گوید در 5 سال آینده تاثیر درصد سوابق تحصیلی به 85 درصد افزایش می یابد.

وی گفت: بر اساس این قانون برای 15 درصد ظرفیت رشته های پر رقابت دوره های روزانه دانشگاه های دولتی، درصد تاثیر سوابق تحصیلی باید روند صعودی داشته باشد. این قانون تصمیم سال 93 را این طور عنوان کرده است که در سال 93 درصد تاثیر سوابق تحصیلی 25 درصد است.

خدایی خاطرنشان کرد: حال طی سالهای بعد شورای سنجش و پذیرش که به این منظور در قانون دیده شده است، بر اساس میزان سوابق تحصیلی استاندارد و مطابق سنجش و اندازه گیری می تواند این درصد را افزایش دهد. برای ایجاد کردن سوابق تحصیلی باید امتحانات نهایی برگزار شود پس این میزان بر اساس سوابق تحصیلی ایجاد شده افزایش پیدا می کند.

وی تاکید کرد: بر این اساس کنکور حذف نمی شود و این تلقی غلطی است چرا که حتی کنکور عمومی یا آسان نیز بر اساس میزان تقاضا در آن رشته ها تعیین می شود. در 15 درصد رشته های پر رقابت بحث های جدی برای عدالت آموزشی وجود دارد و از همین رو در یکی از این تبصره های قانون آموزش و پرورش مکلف شده است که سازوکارهای عدالت آموزشی را فراهم کند.

رئیس سازمان سنجش درباره علت تغییر قانون مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو گفت: قانون حذف کنکور مصوب سال 86 به دلیل این که مشکلات جدی در اجرا داشت لغو شد و گرنه امکان تمدید آن وجود داشت. اما به دلیل این که واقعا در بخشی از بندها امکان اجرای آن وجود نداشت لغو و قانون جدید سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.(جام جم آنلاین)

[ ۱۳٩٢/٥/٢۱ ] [ ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اعلام عناوین کتاب‌های جدیدالتألیف پایه سوم و هفتم، گفت: کتاب‌های تاریخ، جغرافیا و اجتماعی تلفیق شده است و تحت عنوان مطالعات اجتماعی ارائه می‌شود.

 

به گزارش مهر، سید احمد حسینی درباره تغییرات کتاب های جدیدالتالیف پایه سوم ابتدایی، اظهار داشت: در این پایه تمام کتاب ها تغییر کرده و با عناوین ریاضی، فارسی روخوانی، فارسی نوشتاری، علوم قرآن، هنر و هدیه آسمانی ارائه می شود و کتاب مطالعات اجتماعی، عنوان جدید کتاب پایه سوم است که شامل تاریخ، جغرافیا و مدنی است.

وی با بیان اینکه «تربیت بدنی» یکی دیگر از کتاب های این پایه است که برای معلمان تألیف شده است، افزود: کتاب قرآن و دینی دانش آموزان در این پایه نیز تلفیق شده است.

حسینی درباره عناوین کتاب های پایه هفتم (اول «متوسطه اول») گفت: دانش آموزان از مهر امسال در این پایه کتاب های قرآن، پیام های آسمانی، فارسی، عربی، انگلیسی، علوم، ریاضی، کار و فناوری، هنر، تفکر، سبک زندگی و مطالعات اجتماعی را خواهند داشت.

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: در پایه هفتم نیز کتاب تاریخ، جغرافیا و اجتماعی با هم تلفیق شده و تحت عنوان «مطالعات اجتماعی» به دانش آموزان ارائه می شود.

وی تصریح کرد: کتاب تربیت بدنی و سلامت نیز که برای این پایه تالیف شده، ویژه معلمان است که با استفاده از مطالب این کتاب، تربیت بدنی را برای دانش آموزان تدریس خواهند کرد؛ همچنین کتاب کار انگلیسی نیز در کنار زبان انگلیسی برای این دانش آموزان ارائه خواهد شد.

حسینی گفت: برای برخی از دروس این دو پایه نیز کتاب های گویا در نظر گرفته شده است، از جمله در دروس انگلیسی، عربی، قرآن و پیام های آسمانی دانش آموزان کتاب های گویا خواهند داشت که پس از نهایی شدن، جزئیات آن اعلام خواهد شد.

(جام جم آنلاین)

[ ۱۳٩٢/٥/۱٤ ] [ ٧:۳۸ ‎ق.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]

شب‌های قدر فرصتی است برای بازگشتن به سوی حضرت حق و توبه کردن از گناهان و
پیمودن راه درست. شب قدر، فرصتی است برای پاک کردن ظاهر و باطن از هر آلودگی. شب قدر شب زاری و سبک شدن روح از بار گناهان و رهایی از دوزخ است، فرصتی دوباره برای اظهار شرمساری و پشیمانی از گذشته‌ها است. مبادا این فرصت را از دست دهیم و در این شب روحانی، از امور معنوی غافل شویم. مبادا شب قدر بگذرد و ما همچنان غرق در ناپاکی‌ها باقی بمانیم و خود را از عمق منجلاب به معراج پاکی و وارستگی نرسانیم.
مبادا شبِ نماز و تلاوت بگذرد و ما از برکات این لحظه‌های شکوهمند و شیرین بی بهره
بمانیم.

 چند نمونه از پرسش و پاسخ های کاربران پیرامون شبهای قدر از مرکز مشاوره تبیان

پرسش: اگر تقدیر من در شب قدر نوشته شده پس اختیار من چه میشود؟

پاسخ:  قدر یعنی پیوند و شکل گیری هر پدیده و هر حادثه با سلسله علل خود. در شب قدر این پیوند دقیقا اندازه گیری می گردد، و سپس برای امام زمان این پیوند معلوم و تفسیر می شود؛ و ثانیا، رابطه این پدیده ها با علل آنها روشن می گردد.

خداوند متعال چنان مقدر کرده است که بین اشیا رابطه ای خاص برقرار باشد. مثلا
بین عزت و دفاع از کیان از یک سو، و ذلت و پذیرش ستم از سوی دیگر ارتباط تکوینی
برقرار است. هر کس از کیان خود دفاع کند، عزیز می شود، و هر کس تسلیم زور و ستم
ظالم شود، ذلیل می گردد. این تقدیر الهی است. یا بین طول عمر و رعایت بهداشت و ترک بعضی گناهان مثل قطع صله رحم و دادن صدقه رابطه برقرار کرده و فرموده است: هر کس طول عمر می خواهد باید در این قالب قرار گیرد. آن که این شرایط را مهیا کرد، طول عمر می یابد، و آن که در این امور کوتاهی کرد، عمرش کوتاه می گردد.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٢/٥/٩ ] [ ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]

امشب …
از آسمان
باران انا انزلنا بر فرق زمین می بارد …
امشب چشمانم را با آب توبه می شویم
و
کلام قرآن در دهانم می ریزم
تا خواب چشمانم را نیازآرد

تقدیری
سراسر خیر، برکت، خرسندی، سلامت، خوشبختی
و سعادت دنیا و آخرت،
توشه شب قدرتان
باد.

تسلیت باد سالروز شهادت امام متقین حضرت علی (ع)

[ ۱۳٩٢/٥/٧ ] [ ۸:٢٠ ‎ق.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]

چهره اصلی اعمال، یعنی حرکت های درونی هیچ وقت بدون حرکت های ظاهری و صوری تحقق نمی یابد. همه اعمال ما عبارتند از یک سلسله حرکت های درونی و چهره اصلی هر عملی جز یک حرکت درونی، چیز دیگری نیست و حرکات ظاهری در هر عملی، وسیله و طریق تحقق بخشیدن به حرکت درونی بوده و در هر عملی نسبت بین حرکت درونی و بین حرکت ظاهری، همانند نسبت بین روح و بدن است.

همانطور که روح انسان بدون بدن مادی تکوین نمی یابد و عینیت پیدا نمی کند، همین طور حرکت درونی در هر عملی بدون حرکت ظاهری تکون و عینیت نمی یابد و به طوری که بدن بی روح هیچ وقت انسان نامیده نمی شود و آثار وجودی انسان برآن مترتب نمی گردد، همان طور حرکت ظاهری در هر عملی بدون حرکت درونی، هیچ وقت عمل نامیده نمی شود و آثار وجودی عمل برآن مترتب نمی شود.

حرکت درونی در نماز که چهره اصلی نماز است، بدون حرکت ظاهری یا صورت نماز، تکوین نمی یابد و عینیت پیدا نمی کند. همچنین، حرکت درونی هر عبادتی بدون حرکت ظاهری آن، عینیت نمی یابد و نیز حرکت درونی هر عمل دیگری چه خوب باشد و چه بد باشد، بدون حرکت ظاهرآن به تحقق نمی رسد.

آیات و روایاتی که در خصوص اخلاق عبادات و اعمال عبودی هست و آیات و روایاتی که در خصوص ریا در عبادات است، و نیزآیات و روایاتی که در خصوص اقبال قلبی و حضور قلبی در مقام عبودیت آمده است، همه بر همین حقیقت ناظرند.

کسی که نماز می خواند و فاقد اخلاص بوده و مرائی است صورت ظاهر و حرکت ظاهری او، صورت ظاهر نماز و حرکت ظاهری نمازاست و لکن حرکت درونی او، حرکت درونی نماز نیست و حرکت درونی دیگری است.به همین جهت،نماز او نماز نمی باشد وآثار نماز بر آن مترتب نمی گردد. و کسی که صورت نماز را انجام نمی دهد، حرکت درونی نماز را نمی تواند انجام بدهد وآنجا که اقبال قلبی و حضورقلبی در نماز وجود ندارد، آن حرکت درونی که باید در نماز و جود داشته باشد وجود ندارد اگر چه صورت ظاهر و حرکت ظاهری نماز به جای خود کامل باشد.

نماز بی حضور، آن نماز که باید باشد، نیست و به اندازه همان توجه و اقبال قلبی کلی و اجمالی، نماز محسوب می گردد، یعنی به لحاظ اینکه نماز بی حضور نیز از یک توجه کلی قلبی در اجزا مختلف نماز و از یک حضور اجمالی قلبی خالی نیست، به اندازه همین توجه کلی و به اندازه همین حضور اجمالی درونی و قلبی، نماز محسوب می شود. اگر به بررسی نماز بی حضور بپردازیم خواهیم دید که در اول و در هنگام شروع به چنین نماز و همچنین در اثنا آن و به هنگام انجام هر حزیی از اجزا آن، تا جایی که به آخر برسد،یک اقبال قلبی و یک حضور اجمالی وجود دارد.

نماز و هر عبادت دیگر به اندازه اقبال و حضور قلبی و به عبارتی، به اندازه حرکت درونی مورد قبول افتاده و به سوی خدای متعال صعود می کند و این خود بهترین شاهد بر این معنی است که حقیقت اصلی نماز و هر عبادت دیگر، همان اقبال و توجه باطنی یا حرکت درونی است که باید با حرکات ظاهری به تحقق برسد.

در اینجا به روایتی از امام باقر(ع)به عنوان نمونه در این باب اشاره می کنیم؛ از نماز انسان... بالا برده نمی شود مگر آن اندازه که اقبال قلبی داشته است،و اینکه به نوافل مامور شده اند برای این است که آنچه از فریضه بر اثر عدم اقبال قلبی کم کرده اند از طریق نوافل، جبران و تکمیل گردد.

توام بودن حرکت درونی با حرکت ظاهری، به نحوی که شرح دادیم در قسمتی از اعمال بوده و بخشی از اعمال انسان چه اعمال عبودی و چه اعمال غیر عبودی،این چنین است و نه همه اعمال. قسمتی از اعمال انسان یک سلسله حرکت های درونی محض هستند که در تحقق آنها هیچ گونه حرکت های ظاهری لازم نیست و به عبارتی، مرکب از حرکات درونی و حرکات ظاهری نمی باشند،مانند ذکر قلبی و انقطاع درونی به سوی حضرت حق،چه به صورت ذکر قلبی دائمی باشد و چه به صورت غیر دائمی باشد و مانند نسیان قلبی و غفلت درونی از حضرت حق و مانند ذکر و یاد قلبی اغیار و حرکت درونی به سوی آنها،و مانند خیلی از اعمال قلبی و حرکت های درونی محض.

منبع خبر :   روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه
[ ۱۳٩٢/٥/٥ ] [ ٧:۳٧ ‎ق.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]

گرامی باد

میلاد دومین اختر فروزان آسمان ولایت وامامت

حضرت امام حسن بن علی (ع)

[ ۱۳٩٢/٥/٢ ] [ ٥:٢٦ ‎ق.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

لینک های مفید
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

Check Google Page Rank Online User
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
Online User

نیت کنید و اشاره فرمایید