مدیرمجتمع آموزشی مدارس دانشگاه صنعتی اصفهان
سال همدلی وهمزبانی دولت وملت را پاس می داریم
قالب وبلاگ

 

دوست  ، فرزند ، خانواده

 

انسان صرف نظر از اینکه در چه جامعه ای زندگی می کند، فطرتاً موجودی اجتماعی  و در جمع سرخوش است.

از زندگی فردی گریزان و جدایی از دیگران موجبات کسالت ، افسردگی و ناراحتی او می شود . به طور کلی احساس تنهایی درد ناک و درد آور است . از این رو انسان همواره به دنبال یافتن یاران، دوستان و همراهانی برای خود است.

بدون شک همنشینی با دیگران ، دوستی و معاشرت نیز از عوامل موثر ساخت شخصیت فرزندان محسوب می شوند چرا که بخش مهمی از افکار و صفات اخلاقی خود را از طریق دوستانشان کسب می کنند.

نتایج مطالعات روانشناختی بیانگر آن است افرادی که دوستان فراوانی دارند ، در برخورد با چالشهای زندگی موفق ترندو از سلامت روانی و جسمی بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند و صحبت با دوست موجب آرامش و سبکی انسان می شود با بازنگری به تاریخ نیز در می یابیم که افراد بسیاری از معاشرت با دوستان به سعادت و یا شقاوت رسیده اند و در ناکامی و یا موفقیت فرد نقش دوستی و دوستان مشهود است . نقش دوست در زندگی به قدری زیاد و برجسته است که گفته اند:

تو اول بگو با کیان دوستی                  پس آنگاه بگویم که تو کیستی

تعریف دوستی:

دوستی به رغم ظاهری ساده ، موضوعی بسیار پیچیده است . از جمله تعاریفی که برای دوستی می توان ذکر کرد:

 •  دوستی تعامل بین دو یا چند نفراست به نحوی که در همدیگر اثر گذاشته و آنان را به تفکر و عمل سوق دهد.

 •  دوستی پیوندی داوطلبانه بین دو نفراست که مناسبات انسانی و بین فردی از خصوصیات پیچیده آن است .

  گاهی دوست در شرایط مطلوب همدلی پذیرا ، مهربان ، مفید ومایه مباهات و توفیقات است ولی درست برعکس در شرایط نامساعد و نامطلوب مایه سرشکستگی و بدبختی است .

   ضرورت  و انگیزه دوستی :

  رشد شخصیت انسان بدون ارتباط های اجتماعی نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد به همین دلیل روانشناسان و متخصصان علوم رفتاری  برقراری روابط اجتماعی، مخصوصا دوستی را به عنوان یک نیاز اساسی مطرح کرده اند و آن را با اصطلاحات گوناگونی مانند:  نیاز به پیوند – نیاز عاطفی و نیاز تعلق خاطر تعبیر کرده اند.

  ( مک آدامز) و ( لوساف) انگیزه دوستی را به عنوان جنبه ای از شخصیت مطرح می کنند و معتقدند که اگر این انگیزه از طریق ایجاد روابط مطلوب ارضاء شود ، پاداش ذاتی برای شخص به همراه دارد و برعکس ، محرومیت ناشی از عدم برخورداری روابط اجتماعی ممکن است آزار دهنده باشد و فرد احساس تنهایی، رها شدگی و افسردگی نماید.

  بطور کلی داشتن دوست خوب در تمام مراحل زندگی انسان بخصوص دوران کودکی و نوجوانی دارای اثراث مثبت بسیاری است که مهمترین آنها عبارتند از : فرد ازاحساس تنهایی و انزوای اجتماعی که منشاء پیدایش بسیاری از بیماریهای جسمانی و روانی است رهایی یافته و به زندگی خود طراوت و شادابی بخشد.

  O باعث افزایش عزت نفس و اطمینان به خود در فرد می شود.

  O موجب می شود که فرد زندگانی خود را با معنی و هدفدار بداند و از احساس پوچی و نومیدی رهایی یابد.

  O موجب درک بهتر موقعیت خود در مقابل دیگران می شود.

   ویژگیهای دوست :

  دوست خوب دارای ویژگیهایی است که به برخی از آنها اشاره می شود:

  O ظاهر و باطنش یکی است.

  O عاقل و دوراندیش است.

  O خیر خواه و انسان دوست است .

  O راز دار و امانت دار است .

  O خوش اخلاق و با ادب است.

  O در دوستی ثابت قدم است و با رسیدن به موقعیتهای جدید ، منش دوستانه اش تغییری نمی کند.

  O هر کمکی از او برآید دریغ نمی کند.

  O وفادار است و به عهد خود وفا می کند.

  O به دنبال مال و مقام دوست نیست و به قول سعدی :

                     این دغل دوستان که می بینی       مگسانند گرد شیرینی

  O در روزهای سختی و گرفتاری دوستش را ترک نمی کند.

  دوست آن باشد که گیرد دست دوست     در پریشان حالی و درماندگی

  O خیانتکار ، سخن چین ، دروغگو ، ترسو، بخیل و حسود ، ظالم و ستمگر، بداخلاق، تن پرور نبوده و با خویشان خود قهر نیست.

   نقش تربیتی دوستان

  دوستی باعث می شود فرآیند اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان رشد یافته ، آنها بتوانند رفتار دیگران را پیش بینی کرده ، رفتار خود را کنترل و نظم دهند که برخی از آنها عبارتند از :

  آموزش مقررات:

  کودکان و نوجوانان در بازی و گروه دوستان ، مقرراتی که خود وضع کرده اند به راحتی می پذیرند و اگر نپذیرند از گروه طرد خواهند شد.

  تقویت احساس همدردی و همدلی:

  دوستان مهمترین منبع تقویت احساس همدردی و همدلی کودکان به ویژه نوجوانان می باشند، وقتی کودک یا نوجوانی مشکلش را با دوستان مطرح می کند آنها ضمن کمک به او همدلی و همدردی خود را به او نشان می دهند.

  ایجاد تفاهم با دیگران:

  کودکان و نوجوانان از طریق همسالانشان یاد می گیرند که خود را با گروه تطبیق داده و برای اینکه در گروه جایگاهی داشته باشند سعی می کنند آنها را درک کرده و از دید آنها به مسائل نگاه کنند.

  نقش درمانگر و مددکار:

  کودکان و نوجوانان سعی می کنند در گروه خود برای رفع مشکلات دوستانشان از هیچ کوششی دریغ نکنند.

  تقویت احساس خود ارزشمندی :

  تاثیر و تشویق های گروه همسالان و دوستان در تقویت احساس خود ارزشمندی، اعتماد به نفس و خود باوری نقش بسیار مهمتری از تاییدها و تشویقهای بزرگسالان دارد.

  پیشرفت تحصیلی:

  بسیاری از کودکان و نوجوانان مسائل و مطالب درسی را از همسالان و دوستان خود بهتر می آموزند تا بزرگترها، زیرا آنها با دوستان و همسالان زبان مشترکی دارند.

  غنی سازی اوقات فراغت:

  گروه دوستان و همسالان محیطی بسیار گرم و لذت بخش برای پر کردن اوقات فراغت می باشند به طوری که آنها گذر زمان و خستگی را احساس نمی کنند.

  حمایت و همکاری در حل مشکلات:

  روابط دوستانه وقتی صمیمانه شود و در مسیر صحیحی قرار گیرد می تواند آنان را در برابرمشکلات مورد حمایت قرار دهد و با فعالیت جمعی قادر به حل مشکلاتی می شوند که هیچ یک از آنها به تنهایی قادر به حل آنها نبوده اند.

   نقش والدین:

  میزان نقش و تاثیر گذاری والدین در دوستی کودکان و نوجوانان خود تا حد بسیار زیادی بستگی به سن فرزندان دارد. بچه های پیش دبستانی و کوچکتر برای آشنایی با همسالان خود به والدین متکی هستند . والدین که برای دوستی بچه های کوچک خود با همسالانشان تلاش می کنند ، در حقیقت پایه اجتماعی شدن بچه هایشان را پی ریزی می نمایند.

  بچه های دبستانی نیز تا حدودی در روابط دوستانه متکی به والدین هستند که به راحتی می توانند بر روابط آنها نظارت و کنترل داشته باشند . اما رواج دوستی با همسالان یکی ازخصوصیات دوره  نوجوانی است . نوجوانان نسبت به بچه های کوچکتر از استقلال و آزادی بیشتری در روابط با همسالان خود برخوردارند و کمتر وابسته به والدین خود می باشند که این امر می تواند به یکی از مشکلات روابط با فرزندان تبدیل شود.

   راهکارهایی برای والدین:

  با احتیاط کامل و غیر مستقیم ، فرزند و دوستانش را زیر نظر بگیریم  مراقبت از آنان به این معنا نیست که نظر بد بینانه ای نسبت به دوستان فرزندمان داشته باشیم بنا بر این :

 •  حتما با دوستان فرزندمان آشنا شده و اطلاعاتی در مورد خانواده آنها بدست آوریم . یکی از این راهها این است که دوستان فرزندانمان را توسط او به منزل دعوت کنیم ، ضمن پذیرایی به گفتگوهای دوستانه و مختصر ( نه بازجویی) بپردازیم.

 •  اگر فرزندمان می خواهد به دلایل مختلف مانند درس خواندن یا جشن تولد به خانه دوستش برود از وضع خانوادگی و مکان مورد نظر اطلاعات لازم را کسب کنیم ( بهتر است برای بار اول خودمان او را به خانه دوستش برسانیم)

 •  وقتی فرزندمان با دوستانش برای درس خواندن، بازی یا میهمانی دور ازچشم ما هستند، هر چند وقت یکبار به قصدهای مختلف مانند پذیرایی ، پیش آنها برویم تا بدانیم چه می گویند و حتی مشغول چه بازیهایی هستند.

 •  سعی کنیم از بین بچه های خویشان ، دوستان و همسایگان که از لحاظ اخلاق و رفتار مورد تایید هستند خودمان رابطه دوستی را با فرزندمان برقرار و تقویت کنیم تا دوستان صمیمی هم شوند.

 •  برای فرزندانمان ویژگی های یک دوست خوب را در قالب جملات ساده بگوییم و حتی اگر مواردی از چنین دوستی های سالم و پسندیده در اطراف خود سراغ داریم مثال بزنیم ( ولی بایستی توجه نمود که او را در انتخاب دوست آزاد بگذاریم تا احساس اعتماد به نقش وی لطمه نخورد)

 •  به یاد داشته باشیم که فرزندانمان به وسیله دوستان خود بسیاری از مسائل را آموزش می بینند که حتی خانه و مدرسه نمی توانند به راحتی این آموزش ها را به او انتقال دهند.

 •  اگر با دوستی ، از دوستان فرزندمان موافق نیستیم ، مستقیما از آنها عیب جویی و انتقاد نکنیم بلکه در مورد دوستی های ناباب  و خطرناک با ذکر نمونه برای فرزندانمان توضیح دهیم و یا کارهای نادرست او را در قالب شخص سوم بیان کنیم و بگذاریم خود فرزندمان این معیارها را با دوستش بسنجد.

 •  از رفت و آمد فرزندمان با دوستانش و مکانهایی که می روند آگاه باشیم.

 •  وقت ویژه ای برای فرزندان خود بگذاریم و در این اوقات بدون اینکه مرزهای والدین و فرزندان از بین برود به گفتگوهای دوستانه بپردازیم و سعی کنیم که خودمان نقش یکی از دوستان صمیمی فرزندمان را ایفا کنیم.

 •  در مورد تفاوت سنی دوستان فرزندمان دقت کنیم ، چون ممکن است آنها اطلاعاتی در موارد مختلف به فرزندمان بدهند که مناسب سنش نبوده و برایش زیان آور باشد و یا او را مورد سوء استفاده های مختلف قرار دهند.

 •  وقتی که فرزندمان در مورد دوستانش صحبت می کند سعی کنیم شنونده خوبی برای او باشیم که گوش دادن فعالانه و صمیمانه رمز ارتباط موثر و دوستانه است .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

[ ۱۳٩٢/۱٢/۱٢ ] [ ٩:٢۳ ‎ب.ظ ] [ مدیر مجتمع آموزشی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

لینک های مفید
امکانات وب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

Check Google Page Rank Online User
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
Online User

نیت کنید و اشاره فرمایید