شناخت نوجوانی

شناخت نوجوانی

دوره‌ی نوجوانی دوران تحول، تغییرات، تجلی، شکل‌گیری شخصیت و یا دوره‌ی «تولد دوباره» انسان است.

دوره‌ی نوجوانی «دوران منفی»، «دوره‌ی زندگی تشنج‌انگیز» و «دوره‌ی طوفان و فشار» است.

دوره‌ی نوجوانی دوره‌ی «نشاط و شادابی»، «دوره‌ی هدایت و هویت‌یابی» و «دوره‌ی مسؤولیت‌پذیری» است.

دوره‌ی نوجوانی «نقطه‌ی عطف زندگی انسان» است.

دوره‌ی نوجوانی برزخی است که حد فاصل بین کودکی و بزرگسالی است. نوجوان از یک سو در حال گسیختن پیوندهای خود با دوران کودکی و از سوی دیگر شیفته دستیابی به استقلال دوره‌ی جوانی و بزرگسالی است ولی به طور کامل نه این است و نه آن و خود نیز در این کشمکش اسیر است.

بی‌شک نوجوان پس از گذر از دوران حساس و هیجان‌آمیز بلوغ به تدریج با نرمی و آرامش به کانون گرم و پرعطوفت خانواده علاقمندتر می‌شود و محبت و جوشش و دلبستگی و همدلی خود را بیش از پیش به خانواده ابراز می‌کند.

خوشبخت والدینی که تا پایان دوران نوجوانی، با صبر و شکیبایی و سعه صدر و انعطاف‌پذیری منتظر آرامش فرزند نوجوان خود باقی می‌مانند. معمولاً ما والدین با توجه به طرز تفکر و برداشت خود افکار و رفتار نوجوان را ارزیابی می‌کنیم، در صورتی که بهتر است به دورانی که خود نوجوان بوده‌ایم برگردیم و احساسات، عقیده‌ها و آرمان‌ها و آرزوهایی را که داشتیم بخاطر بیاوریم. در این صورت توفیق آن را خواهیم یافت که مسائل را از دید نوجوان خود نگاه کنیم تا بتوانیم با او ارتباط مناسبتری برقرار کنیم. به تعبیر سهراب سپهری:

«چشم‌ها را باید شست              جور دیگر باید دید   

چترها را باید بست                  زیر باران باید رفت»

 تعریف نوجوانی:

دوره‌ی انتقال از کودکی به بزرگسالی است. تقریباً از یازده سالگی آغاز می‌شود و تا هیجده سالگی ادامه می‌یابد. دوره‌ای است آکنده از تعارض و نوسان بین وابستگی و استقلال. نوجوانی دوره‌ای است شبیه به رؤیا که در آن هر حادثه و اتفاقی ممکن است رخ دهد. در این دوره اضطراب‌ها، دلهره‌ها، کابوس‌ها، ترس‌ها، در هم شکستن‌ ارزش‌ها و در هم آمیختن تفکرات یا خیالپردازی‌ها امری عادی تلقی می‌شود.

رابطه‌ی نوجوان با خودش، با خانواده‌اش، با دوستانش و بطور کلی با همه بهم می‌خورد، کم‌حوصلگی، حساسیت، استقلال‌طلبی، حادثه‌جویی، بهانه‌جویی و مواردی از این قبیل نوجوان را ناآرام جلوه می‌دهد اما این جلوه‌های گوناگون نوجوانی هیچکدام بیهوده و بیمارگونه نیستند، هر کدام برای خود فلسفه‌ای دارند مثلاً:

- اگر نوجوان ستیزه‌جوست در ستیزه‌جویی‌هایش میل به مهم جلوه کردن دارد، دوست دارد مورد توجه اطرافیان قرار بگیرد، در گروه خود موقعیت خاصی داشته باشد، همه او را به عنوان یک فرد با ارزش بشناسند.

- مد پرستی و قهرمان دوستی‌اش حاکی از نیاز یک نوجوان به مدل و راهنما و الگوست.

- نوجوان اگر خرده‌گیر و عیب‌جوست برای این است که حس داوری و تشخیص او رو به توسعه است، می‌خواهد معنا و مفهوم درست زندگی را دریابد، می‌خواهد حقایق دینی و مذهبی را بهتر بشناسد، او می‌خواهد بهترین نوع حکومت‌ها را دریابد و راجع به جامعه‌ی خود اظهار نظر کند.

- نوجوان اگر بی‌انضباط و گریزان از اطاعت و مقررات است، می‌تواند به این دلیل باشد که میل به استقلال و کسب شخصیت دارد.

- اگر نوجوان لجباز و سرکش است می‌تواند به این دلیل باشد که شوق به آزادی و خودمختاری دارد، دوست دارد بزرگسالان در کارهایش دخالت نکنند، دوست دارد اتاق مخصوص به خود داشته باشد و با سلیقه خودش آن را تزیین کند.

- نوجوان در رؤیاسازی‌ها و خیالپردازی‌هایش در جستجوی آینده‌ای نامعلوم و کشف استعدادها و آرمان‌های نهایی خویش است اگر جلوه‌های نوجوانی به درستی فهمیده و شناخته شوند، زندگی با نوجوانان کار دشواری نخواهد بود و اگر میل‌های طبیعی نوجوان به اندازه‌ی صحیح ارضاء شوند و در مسیر خود به حرکت درآیند، نوجوان می‌تواند به آسانی خود را با جامعه تطبیق دهد.

نیازهای نوجوانی

1- نیاز به امنیت خاطر:

- نوجوان در این دوره بیش از هر زمانی نیازمند آرامش درونی برای تحصیل و فعالیت می‌باشد و هر چه خانه و مدرسه و جامعه بتوانند آرامش روحی او را فراهم نمایند رشد و بالندگی مطلوب او را تأمین نموده‌اند.

2- نیاز به عدالت:

 روحیه غالب نوجوان در این دوره عدالت‌خواهی و آرمان‌گرایی است و در مقابل کوچکترین تبعیض و ظلمی که احساس کند واکنش نشان داده و اعتراض می‌کند.

3- نیاز تعلق به گروه:

 نوجوان میزان لیاقت خود را با توجه به تعلق گروه می‌سنجد. حتی برای عضویت در گروه خاص و مورد علاقه خود حاضر است به کارهای خطرناک دست بزند. در این دنیای متغیر نوجوان با تعلق به گروه احساس آرامش می‌کند.

4- نیاز به هویت‌یابی:

 بخشی از شخصیت را به نام هویت می‌شناسیم و نوجوان مایل است با کشف پاسخ به این سؤال که من کیستم؟ و برای چه زندگی می‌کنم؟ هویت و شخصیت خود را بشناسد و بشناساند.

5- نیاز به معنویت:

 معنویت و ایمان به خدا داربست وجودی نسل نوجوان است و گرایش به دین و ابعاد اخلاقی نیز از این مقوله است.

6- نیاز به موفقیت و عزت نفس:

برای درک صحیح و تقویت موفقیت و عزت نفس در نوجوان بهتر است او را با رفتار خودش مقایسه کرد نه با دیگران و این موفقیت برای او همانند آب گوارایی خواهد بود در صحرای سوزان.

7- نیاز به تکریم و محبت:

نوجوان بیش از بزرگسالان نیازمند تکریم و محبت از سوی دیگران (به ویژه والدین) می‌باشد تا همواره روانی شاد و دلی بانشاط داشته باشد.

 8- نیاز به نوجویی:

نوجوان کنجکاوانه به دنبال کشف پدیده‌های جدید است و از رفتارهای عادی و یکنواخت همیشگی گریزان است و همواره به دنبال هوای تازه‌تری می‌گردد.

ویژگی‌های نوجوانی:

قد و وزن نوجوان رشد سریع دارد.

از نظر اخلاقی، روح عرفان، اخلاق و معنویت در نوجوان تجلی می‌یابد.

احساس فداکاری و مبارزه‌طلبی دارد.

در مقابل ناکامی‌ها حالت یأس و نومیدی دارد.

حالت خودآراستگی، رؤیایی و خیالپردازی دارد.

نوجوان خود را کشف می‌کند، یعنی حالت «خودگردانی» پیدا می‌کند.

معیار دوستی‌اش بیشتر بر مبنای عواطف شکل می‌گیرد.

به جنس مخالف گرایش و تمایل ارتباط پیدا می‌کند.

نوجوان مسؤولیت‌پذیر می‌شود، اتخاذ تصمیم می‌کند و مسؤولیت اعمال خویش را به عهده می‌گیرد.

نوجوان با دیگران (به ویژه همسالان)، ابراز همدردی نموده و دیگران را درک می‌کند.

ابتدای نوجوانی دوره‌ی «حساسیت» است، نوجوان با کوچکترین تحریکی عصبانی می‌شود.

هیجان‌های دوره‌ی نوجوانی بسیار متغیر و متناقض هستند.

نوجوان دارای خلق و خوی کاملاً متنوع است.

در موقع خشم، رفتار ظاهری خویش را نمی‌تواند کنترل کند و دارای حالت عدم تعادل عاطفی و هیجانی است.

 اندیشه‌های نوجوان:

نوجوان دنیا را زیبا و قشنگ می‌بیند.

نوجوان به ندای فطری و الهام وجدان اخلاقی پای‌بند می‌باشد، عاشق حق و حقیقت و علاقمند به پاکی و تقدس است.

نوجوان برای نیکی و درستکاری حساسیت دارد و از آن لذت می‌برد و خوشحال و بانشاط می‌گردد. نوجوان همواره در اندیشه پاکی، فضیلت و نجابت است، می‌کوشد گفتار و رفتارش بر راستی و درستی استوار باشد.

نوجوان از اعمال نادرست دیگران رنج می‌برد و مایل است دنیای جدیدی بر اساس اخلاق، عدل و انصاف پایه‌گذاری کند.

دوست‌یابی نوجوان به لحاظ اهمیت زیاد، فداکاری، میل به سوی حقیقت، از هر نوع ناپاکی و تباهی مصون است.

نوجوان برای بنیاد شخصیت خویش نیاز به راهنما و رهبری دارد تا بتواند وی را الگوی خود قرار دهد، بهترین الگو ابتدا، والدین هستند.

 


/ 0 نظر / 41 بازدید