بازگشایی مدارس

بهار ما اهالی آموزش وپرورش با پاییز آغاز میشود . وقتی که بر شاخه ی مدرسه ها میلیون ها شکوفه و گل میروید و زمزمه دلنشین "درس" موسیقی روح نواز و جان پرور کلاس میشود.مهر پاییزی فصل بارش باران دانش فصل رویش جان و اندیشه و هنگامه ی مهر و لبخند برهمه ی همکاران و دانش آموزان عزیز گرامی باد.

/ 0 نظر / 13 بازدید