اسامی پذیرفته شدگان در مصاحبه ورودی پایه اول دبیرستان پسرانه کمال دانشگاه صنعتی

به نام خدا

به اطلاع دانش آموزانی که اسامی آنان ذیلا اعام می گردد می رساند ازتاریخ 93/3/28 و93/3/31 فرصت دارند تا برای ثبت نام  به دبیرستان مراجعه نمایند بعد از این تاریخ از افراد ذخیره ثبت نام به عمل می آید.

ردیف شماره کارت نام  نام خانوادگی 1 127 امیرحسین ربیعی 2 88 امیرحسین رضایی 3 13 حامد قاسمی 4 70 سیدعلی  لقمانیان 5 163 علی پارساگهر 6 105 محمد عابدی 7 168 علی ظهیری 8 89 داود شیخی 9 56 سیدمحسن حسینی 10 92 علیرضا یاوری 11 155 امیرحسین جعفری 12 80 محمدرضا  فردوست 13 183 آریا آقاجانی 14 101 علی طالبی 15 107 الیاس شریعتمداری 16 139 محمدحسین  ترابی 17 99 علی مهرابی 18 169 احسان دهقانی 19 170 مهران غفوری 20 181 حسین موسوی 21 145 مجید حاج هاشمی 22 115 پدرام سعادت 23 135 بهزاد  مزروعی 24 153 فربد شفیعیان 25 143 سید رضا امام جمعه 26 195 امیر احمدی 27 11 آرمین قاسمی 28 57 علی عمادی 29 100 محمدمهدی توانایی مقدم 30 200 علی  عباسیان 31 3 حمیدرضا  رنجبران 32 140 مهدی طریقت خاکسار 33 133 امیرحسام نادی پور 34 184 مهرداد قصابی 35 50 حمیدرضا  زکی پور 36 141 علیرضا بهرامی 37 164 محمدرضا فانیان 38 62 پیام غلامی 39 31 محمدحسین  عابدی 40 91 امیر عابدی 41 16 سیدمجید مرتضوی 42 75 محسن مانی 43 68 ماهان ملاوردی 44 20 محسن مزروعی 45 126 محمد زرمهر 46 42 رضا صادقپور 47 210 امیرحسین مزروعی 48 120 محمدمهدی عارف 49 151 فرهاد اردستانی 50 161 مهدی جوانی 51 96 عرفان اکبری 52 225 محمدعلی آقایی 53 110 مرتضی روح الهی 54 25 محمدحسین  آقایی 55 47 مهدی اکبری 56 72 علی جلال زاده 57 65 سورنا جوادی 58 82 محمدحسین  عطایی 59 197 امیرحسین زمانی 60 83 شهاب باقرپور 61 213 نوید کنعانی 62 24 علی محمد  حیدریان نجفی 63 81 آریا بلوچی 64 69 علی لطفی 65 94 امیرحسین احمدیان 66 172 علی شاه نظری 67 12 ایلیا ابراری 68 41 محمدحسین  قاسمی 69 180 سیدامیرحسین برزانیان 70 157 امیرحسین آذران مهر 71 15 حسین عابدی 72 45 علی مکتوبیان 73 71 متین کلانی 74 54 محمد باقرزاده 75 222 محمدمهدی منشئی 76 152

/ 0 نظر / 39 بازدید