نباید تعطیلی مدرسه در روزهای پنج شنبه،جرم تلقی شود-- قسمت اول

هر تحول زمانی می تواند اثر بخش باشد که باپشتوانه کار کارشناسی و بررسی همه جانبه صورت بگیرد. در سال های اخیر کمتر روزی بوده است که عنوان طرح تحول نظام آموزش و پرورش به گوشمان نخورد و شاهد اعمال اقدامات ریز و درشت نباشیم.

 با این حال سئوال همیشگی این است که این طرح و برنامه ها که معمولاً طی مدت کوتاهی معرفی،اعمال و اجرا می شوند تا چه حد می توانند در بهبودکیفیت نظام تعلیم و تربیت مؤثر باشند.

 یکی از مصادیق بارز این اقدامات تعطیلی پنجشنبه های مدارس است. طرحی که در قالب رضایتمندی معلمین باعث روانه کردن جمع عظیم دانش آموزان به خانه شد. اما اینکه در پشت اجرای این طرح چه چالش هایی نهفته است، سئوالی است که سعی کرده ایم در یک میزگرد با حضور باتجربه های آموزش وپرورش به آن پاسخ دهیم.

 آیا باز بودن مدرسه درروزهای پنجشنبه جرم است ؟!

 دکتر حسین احمدی معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش دلیل ارائه شده جهت تعطیلی پنجشنبه های مدارس را تقویت قوای معلمین چه از لحاظ سطح معلومات و چه از لحاظ ارتقای روحیه و ارتباط با فرزندانشان د رخانه می داند و می گوید :بحث بر سر این است که آیا فشرده شدن زمان آموزش در5 روز جایز است ؟ آیا درست است که دانش آموز

 را طی این 5 روز بیش از ساعت 12:30 تا 1 بعد ازظهر در مدرسه نگه داریم و فراتر از زمان یادگیری اش او را تحت فشار قرار دهیم ؟وی گوشزد می کند که نباید ا از نظر دور داشت که قبل از تعطیلی پنجشنبه ها تعداد روزهای آموزشی د رکشور ما خیلی کمتر از روزهای آموزشی سایر کشورهای جهان بود.وی ادامه می دهد :" جریان تعلیم و تربیت یک

جریان پیوسته است. طرح تعطیلی پنجشنبه هاعملاً زمان حضور دانش آموز را از 6 روز در هفته به 5 روز در هفته کاهش داده و دانش آموز را به فاصله زیاد بین چهارشنبه تا شنبه سوق می دهد.

 اظهارات برخی کارشناسان مبتنی بر این بود که در نظام تعلیم و تربیت بسیار کشورها نیز دو روزتعطیلی وجود دارد، باید در پاسخ بگوییم در نظامتعلیم و تربیت آن کشورها امکانات آموزشی وپرورشی به طوری فراهم شده که دانش آموز تکلیف به خانه نمی برد و به دلیل وجود انواع و اقسام امکانات پرورشی و ورزشی آرزویش این است که در محیط مدرسه باقی بماند و ضمن انجام فعالیت های فوق برنامه به انجام تکالیفش نیز بپردازد. آیا ما در نظام آموزشی خود دارای چنین شرایط وامکاناتی هستیم ؟وی گله مندانه می گوید :با اجرای تعطیلی پنجشنبه ها حتی فضای مدرسه را از داشن آموز دریغ کردهایم. آیا باز بودن مدرسه در روزهای پنجشنبه جرم است ؟!چرا نباید دانش آموز پنجشنبه ها در فضای مدرسه حضور داشته باشد و لااقل از امکانات پرورشی وفضای تعلیم و تربیت و شرکت در فوق برنامه ها بهره مند شود ؟این استدلال هم که تعطیلی پنجشنبه ها دلیل

 موجهی برای این که ساعات حضور دانش آموزان در خانواده زیاد شود نیست. زیرا فقط یک دهم اوقات دانش آموز در مدرسه می گذرد.

800 ساعت = 4 ساعت در روز 200 × روز در سال

8760 ساعت روز در سال = 24 ساعت 365 × روز در سال

تقریباً حدود یک دهم = 800÷ 8760

 بنابراین نه دهم وقت دانش آموز در خانه می گذرد و نیازی به افزایش حضور دانش آموز در

خانه نیست.این نکته روشن است که مدرسه می تواند در پنجشنبه ها برای دانش آموزان فضای امنی ایجاد نماید. استفاده از کتابخانه، ورزش، کارهای فرهنگی وهنری، فعالیت گروهی، جمعی، تقویت فعالیت های پرورشی و آموزشی و ... اقداماتی است که در مدرسه می تواند انجام پذیرد. در برک ههایی آلوده جامعه مدرسه تنها کشتی امنی است که می تواند دانش آموزان را به ساحل نجات و سعادت برساند.

/ 0 نظر / 4 بازدید