عرض تسلیت به امام عاشقان

در تمنای نگاهت بی قرارم تا بیایی

من ظهور لحظه ها را می شمارم تا بیایی

خاک لایق نیست تا به رویش پا گذاری

در مسیرت جان فشانم گل بکارم تا بیایی

تسلیت مارا در شب فقدان پدربزرگوارتان پذیرا باشید

/ 0 نظر / 15 بازدید