تحقق حماسه سیاسی

آن زمان که مقام عظمای ولایت از حماسه سیاسی سخن به میان آوردند ، به خوبی

می دانستیم این ملّت سرافراز مطیع رهبری ،حماسه ساز عرصه انتخابات خواهند بود.

مبارک باد این پیوند همیشگی اُمت ورهبری وآفرین برملت همیشه حماسه ساز ایران

اسلامی

/ 0 نظر / 14 بازدید