جملات الهام بخش در روابط انسانی

* عذرخواهی واقعی

یک عذر خواهی واقعی شامل سه بخش می باشد.

1- متاسفم 2- تقصیر من بود 3- برای جبرانش چه کاری می توانم انجام دهم، اغلب ما بخش سوم را فراموش می کنیم وگاهی همه موارد را ، در خلوت خود به آن فکر کنیم ، تا کنون چقدر فراموش کرده ایم یک عذر خواهی کوچک وبدون هزینه را

* همه ارزشمندند

 مداد رنگی ها مشغول  فعالیت بودند به جز مداد سفید . هیچ کس به او کار واگذار نمی کرد ،همه می گفتند ،تو به هیچ دردی نمی خوری ، یک شب که مداد رنگی ها در سیاهی شب گم شده بودند ،مداد سفید تا صبح ماه کشید ،مهتاب کشید و آنقدر ستاره کشید که کوچک وکوچکتر شد صبح در جعبه مداد رنگی جای او با هیچ رنگی پرنشد............ به یاد هم باشیم  ، همه را ارج نهیم  شاید فردا ما هم نباشیم....

/ 0 نظر / 20 بازدید