ابزار شما برای تأثیرگذاری بر دیگران

ابزار اول : تماس چشمی

از کجا می فهمید کسی به حرف شما گوش می دهد ؟ اولین نشانه ی برقراری ، تماس چشمی است . موضوعی خالص و به شدت ساده . اگر کسی به شما نگاه نکند ، به حرفهای شما گوش نمی دهد .

البته تمام موارد ذکر شده در این علامت ، مخصوص افراد هم جنس می باشد .

چند بار تا کنون فکر کرده اید ، و یا شاید به دوستانتان گفته اید :« وقتی با تو حرف می زنم ، به من نگاه کن ! » آیا متوجه شده اید چقدر ناراحت کننده است که با کسی
حرف بزنید و او به شما نگاه نکند ؟ آیا هرگز متوجه شده اید که وقتی با کسی حرف می زنید و او به شما نگاه می کند ، چقدر راحت تر هستید ؟

اگر بیش از اندازه چشم از روی کسی که حرف می زند برتابید و نگاهتان را به طور
طولانی از او برگیرید ، در طرف مقابل ، واکنش منفی ایجاد می کنید . زیرا او کم کم
با خود فکر می کند : « من کسل کننده هستم ، او مرا دوست ندارد .» ، یا « او به حرف من علاقه ای ندارد .»

وقتی تماس چشمی خوب نباشد ، هیچ اندیشه ی مثبتی ایجاد نخواهد شد . برای اینکه خوب ظاهر شوید ، باید به هنگام گوش دادن تماس چشمی برقرار سازید .

با کسی که با شما حرف می زند ، اگر هم جنس شماست ، حتما تماس چشمی برقرار کنید . این گونه اشخاص متوجه می شوند که آیا شما به حرفهایشان گوش می دهید یا نمی دهید . هر چه تماس چشمی بیشتری برقرار کنید ، بیشتر درگیر و علاقه مند به نظر می رسید .

اگر با غیر همجنس خود صحبت می کنید ، مواظب نوع نگاهتان باشید . نگاهی که حاکی از توجه بیش از حد است ، با نگاهی که حاصل خیره شدن مصنوعی و نمایشی است متفاوت است
.

در لحظه‌ی اکنون باقی بمانید
:
اگر می خواهید از جذبه و گیرایی برخوردار باشید ، باید حضور داشته باشید . با طرف مقابل یک دقیقه یا یک ساعت وقت صرف کنید . سعی کنید در لحظه باقی بمانید و به کسی که حرف می زند ، توجه کنید . بدون حضور داشتن در لحظه  ، نمی توانید گیرایی داشته باشید .

عادت کنید به هنگام گوش دادن با کسی که حرف می زند ، تماس چشمی برقرار کنید . به پیشانی ، پشت سر او و نقاط دیگر توجه نکنید . به غذاهای روی میز نگاه نکنید .
بگذارید چشمان و توجه شما متعلق به او باشد ، و آن قدر به این رفتار ادامه دهید تا
صحبتش به انتها برسد .

در خانه و با افراد خانواده هم به هنگام صحبت ، تماس چشمی برقرار کنید . وقتی در برقراری تماس چشمی از مهارت کافی برخوردار شدید ، می توانید از برقراری تماس چشمی معمولی ، به برقراری تماس چشمی برتر حرکت
کنید .

اگر مطمئن نیستید که چند نوبت باید نگاه کردن در چشمان شخص صحبت
کننده را عوض کنید ،به کسی که یک مستمع خوب است نگاه کنید . به کسانی که با هم صحبت دو طرف دارند توجه کنید . این گونه ، بهتر می توانید حرکت مناسب را تشخیص دهید

ابزار دوم : سوسو زدن

به هنگام گوش دادن ، برقراری تماس چشمی برتر به مهارت دیگری احتیاج دارد . این
روشِ برقراری تماس چشمی،  در واقع یک تماس چشمی برتر و شدیدتر است که ما اصطلاحا به آن « سوسوزدن » می گوییم . جریان از این قرار است که وقتی طرف مقابل صحبت می کند ، شما نگاهتان را از یک چشم او به چشم دیگرش منتقل می سازید . به عبارت دیگر ، یک بار در یک چشم و لحظاتی بعد در چشم دیگر او نگاه می کنید و به همین شکل ادامه می دهید
.

گوش دادن حقیقی در برابر گوش دادن ساختگی

حتما معکوس "دقیق نگاه کردن"  را هم دیده اید . حتما متوجه شده اید اشخاص در
مواقعی چهار چشمی به شما نگاه می کنند ، اما ته چشمشان متوجه شما نیست . این حالت نشان می دهد کسی که گوش می دهد ، نوع گوش دادنش ساختگی و مصنوعی است . او در واقع به شما گوش نمی دهد ، نگاهش تهی و خالی است و شما بلافاصله سوء ظنتان به او جلب می شود . می فهمید او به راستی به شما توجهی ندارد و به حرفی هم که می زنید ، بی علاقه است .

چشمانتان را حرکت بدهید .

اگر می خواهید دیگران ببینند که شما به حرفهایشان گوش می دهید ، چشمانتان باید
حرکت داشته باشند . هر چه فعالیت چشم بیشتر باشد ، بیشتر درگیر و متوجه به نظر می رسید . هر چه فعالیت چشم کمتر باشد ، توجه و درگیری شما کمتر است .

ابزار شما برای تأثیر گذاری بردیگران :
حالا که به هنر تماس چشمی طولانی پی بردید ، در منزل تمرین حرکت
دادن چشم یا به عبارتی روش سوسوزدن را تمرین کنید . این بار که به صحبت کسی گوش می دهید ، چشمانتان را به ترتیب از یک چشم او به چشم دیگرش حرکت دهید . اما در این کار افراط نکنید . زیرا ممکن است این کار به حساب آن گذاشته شود که خدای ناکرده شما تیک عصبی دارید .

اگر مطمئن نیستید که چند نوبت باید نگاه کردن در چشمان شخص صحبت کننده را عوض کنید ،به کسی که یک مستمع خوب است نگاه کنید . به کسانی که با هم صحبت دو طرف دارند توجه کنید . این گونه ، بهتر می توانید حرکت مناسب را تشخیص دهید .

ارتباط اجتماعی

 

ابزار سوم : متمایل کردن سر

وقتی کسی با شما حرف می زند ، به خصوص وقتی برایتان از اهمیت به خصوصی برخوردار
است ، سرتان را اندکی خم کنید . می توانید جلوی آیینه تمرین کنید .

حالا به قاعده ی دیگری توجه کنید
:
وقتی حرف می زنید ، سرتان را راست بگیرید ، ولی  وقتی گوش می دهید ، سرتان را به سمتی متمایل نمایید .

می توانید سه روشی را که تاکنون یاد گرفته اید ، با هم ترکیب کنید . چشمانتان را
روی چشمان کسی که حرف می زند جابه جا کنید ، تماس چشمی برقرار کنید و بعد سرتان را در حال شنیدن کمی کج کنید . اینها روش هایی هستند که مستمعین بزرگ و آنهایی که در این خصوص تبحر دارند ، از آن استفاده می کنند .

 

ابزار چهارم : سر را به علامت تأیید پایین
آوردن

سر به علامت تأیید پائین آوردن ، روش قدرتمند دیگری برای نشان دادن گوش کردن است ؛ که گیرایی شما را به دیگران انتقال می دهد . بعضی ها عادت دارند  که وقتی گوش می دهند ، سرشان را به علامت تأیید فرود آورند ، اما جمع دیگری اصولا سر تکان نمی دهند
. وقتی به واکنش دیگران به هنگام گوش دادن توجه کنید ، متوجه می شوید که سر به
علامت تأیید پایین آوردن تا چه اندازه مهم است . وقتی این علامت وجود نداشته باشد ،
گیرایی شنونده و انرژی او به میزان زیاد کاهش می یابد .

سه راه برای "سر به علامت تأیید پایین
آوردن" :
سر تکان دادن ، نشانه ی آن است که به چه خوبی گوش می دهید
، چه فکری در سر دارید ، و چه احساسی می کنید. در واقع ، با سه نوع سر تکان دادن مواجه هستیم : سر تکان دادن آرام ، سر تکان دادن کمی سریع تر و سر تکان دادن بسیار سریع .هر یک از اینها فایده و اثر خودشان را دارند ، و اغلب مردم متوجه آن می شوند
.

سر تکان دادن آرام در واقع این پیام را مخابره می کند :« دارم درباره اش فکر می کنم . » این سر تکان دادن لزوما به این معنی نیست که شما موافق صحبت هستید .

بعد به سر تکان دادن کمی سریع تر می رسیم ، که در واقع می گوید : « حق با شماست ، حرف شما را قبول دارم . »

و سرانجام به سر تکان دادن بسیار سریع می رسیم ، که می گوید : « حرفت را قبول
دارم و از آنچه می گویی ، به هیجان آمده ام .»

شما هم این را روی دوستانتان آزمایش کنید و نتیجه اش را ببینید .

برای اینکه بفهمید چه فاصله ای از طرف مقابل مناسب است ، به
واکنشهای خود وقتی اشخاص بیش از اندازه به شما نزدیک یا از شما دور می شوند ،  توجه کنید . بعد آنچه را که درباره ی طرز حالت بدن با دیگران آموخته اید ، مورد استفاده
قرار بدهید

ابزار پنجم : زبان تن

وقتی نشسته اید ، حالت بدن شما در برابر کسی که حرف می زند تا حدود زیاد موضع و علاقه ی شما به صحبت او را نشان می دهد . وقتی به سمت کسی متمایل می شوید ، انگار با حالت بدنی خود به او می گویید : «به نظرم می رسد که حرفهای جالبی می زنید . شما با نیرویی جادویی مرا به سمت خود می کشید . » اما اگر در جهت خلاف کسی که حرف می زند متمایل شوید ، انگار می گویید :« از حرفهایت خسته شدم . دهها کار جالب دارم بکنم که از گوش دادن به حرفهایت بهتر است . »

همه چیز مهم است

به عنوان یک قانون سر انگشتی ، سعی کنید وقتی کسی با شما حرف می زند ، بدنتان را به سمت او متمایل کنید . اگر پاهایتان را روی هم انداخته اید ، کاری کنید زانو و ساق پایی که در رو قرار گرفته به سمت کسی که حرف می زند نشانه رود . مراقب باشید که دستهایتان روی هم نباشند . به هنگام صحبت کردن ، دستهایتان را تکان بدهید . این گونه ، گشادگی و پذیرا بودن را به نمایش می گذارید .

وقتی ایستاده اید . به فاصله خود با شخص طرف مقابل توجه کنید . نه فاصله ی خیلی
دور مناسب است ، نه فاصله ی خیلی نزدیک . برای اینکه بفهمید چه فاصله ای از طرف مقابل مناسب است ، به واکنشهای خود وقتی اشخاص بیش از اندازه به شما نزدیک یا از شما دور می شوند ،  توجه کنید . بعد آنچه را که درباره ی طرز حالت بدن با دیگران آموخته اید ، مورد استفاده قرار بدهید.

 

ارتباط اجتماعی

 

دوایر ارتباط

سه دایره ی هم مرکز را در نظر بگیرید . تصور کنید که شما در مرکز دوایر قرار گرفته اید .

اولین دایره ، در فاصله دو پایی شما از طرف مقابل قرار دارد . این یک فضای شخصی و صمیمانه است . اعضای خانواده
معمولا در این فاصله از یکدیگر قرار می گیرند . اگر با همتایان تجاری و یا آشنایان
خود این حد فاصل را رعایت کنید ، به طور مشخص آنها را ناراحت می کنید . واکنش شما احتمالا به گونه ای است که انگار آن شخص می خواهد با چنگ زدن به صورت شما ، شما را مرعوب خود سازد .

دایره دوم ، حدود شش پا از شما فاصله دارد . این فاصله ی مناسبی است که باید با همتایان تجاری و یا آشنایان خود رعایت کنید . وقتی می خواهید موثر باشید ، در این حد فاصله از طرف مقابل قرار بگیرید ، نه نزدیک تر و نه دورتر .

دایره سوم ، هشت تا ده پا از شما فاصله دارد . این دایره حفظ ایمنی و حمایت از خود است که آن را با غریبه ها لحاظ می کنید . هر حرکت ناگهانی از سوی کسی که او را نمی شناسید ، می تواند شما را ناخودآگاه هوشیار و گوش به زنگ کند.

 

 تأثیر گذاری شمابر دیگران

این بار که با کسی حرف می زنید ، همه ی بدنتان را به سمت او بچرخانید و به او
توجه کامل کنید . اگر به حالت نشسته هستید ، به سمت او متمایل و خم شوید ،انگار می خواهید به تک تک کلمات او چنگ بیندازید . به دهان و چشمان او نگاه کنید ، سمت نگاهتان را روی چشمان او عوض کنید .

وقتی ایستاده اید ، مراقب منطقه ی امن و راحت طرف مقابل باشید . مستقیما روبه
روی او قرار بگیرید، از او دو تا چهار پا فاصله بگیرید و وزن خود را کمی به سمت جلو
متمایل کنید . اگر حرف جالبی می زنند ، به حالت راحت بنشینید و بدنتان را کمی به
عقب متمایل نمایید . این گونه ، به طرف مقابل می گویید که دارید به حرفهایش گوش  می دهید و به شنیدن علاقه مند هستید .

همه ی این علائم نشان می دهند که شما مایل به حرف زدن با  دیگران هستید . این روشها و رعایت این فنون ، به دیگران احساس خوشایندی می دهد .

در مقاله ی بعد ، به علامات دیگری در یک ارتباط موثر می پردازیم. علاماتی چون :
" زبان تنی که باید از آن اجتناب کنید" ، اطمینان خاطر دادن صوتی و کلامی " و دیگر
مواردی که می تواند به شما در تعاملات اجتماعی مطلوب یاری رساند .

(تبیان) 

/ 1 نظر / 16 بازدید