بررسی دقیق تر تعطیلی پجشنبه های مدارس در مجلس

 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: درا ین کمیسیون مقرر شده است با نظر کارشناسان و روانشناسان طرح تعطیلی پنجشنبه ها موردبر رسی و کالبدشکافی بیشتری قرار گیرد.

 سیدمحمدباقر عبادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با فارس در خصوص تعطیلی پنجشنبه مدارس،ا ظهارداشت: با حضور وزیر

آموز ش و پرورش و معاونان وی در کمیسیون آموز ش و تحقیقات مجلس و توضیحات وزیر در خصوص ا ین طرح ،اینگونه به نظر آمد که بحث تعطیلی پنج شنبه ها به دلیل رفاه وراحت طلبی نیست

 بلکه برای افزایش کیفیت آموزش می باشد. وی ا ز جمله فواید این طرح را ارتباط بیشتر دانش آموزان با والدین خود دانست و افزود: با توجه به اینکه دانش آموز در ایام هفته پدرو مادر خود را نمی بینند، این تعطیلی فرصت مناسبی برای ارتباط عاطفی بین ا عضای خانواده و تأمین روحی و روانی برای دانش  آموزاست تا بانشاط بیشتری در کلاس و مدرسه حاضر شود.

(ماهنامه زمزمه شماره93)

/ 0 نظر / 3 بازدید