پیوند آسمانی

مَرَج َالبَحرَینِ یَلتَقیان

 بر فاطمه وهمسر خوبش صلوات

برحیدر وبر تازه عروسش صلوات

امشب شب ازدواج زهرا وعلی است

بر امشب و داماد وعروسش صلوات

پیوند آسمانی امیر مومنان (ع) وحضرت زهرا (س)

مبارک باد

 

/ 0 نظر / 14 بازدید