چند نکته مدیریتی درمدارس

زندگی صحنه ی یکتای هنر مندی ماست ×  هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود   ×   صحنه پیوسته به جاست   خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

×میزان پیشرفت مدارس،وابسته به میزان ظرفیت مدیران مدارس است.

×مدیریت بن بست ندارد.باید تلاشی را از راهی دیگر ادامه داد.

×مدیران موفق،زودتر از دیگران می بینند،بیشتر از دیگران می بینند و دورتر از دیگران رامی بینند.

×سرعت عمل یکی از مهم ترین ویژگی های یک مدیر موفق است.

×اگر نسبت به کارکنان شور و شوق نداشته باشید ،شور و شوق آنان را نیز حراج  می کنید.

×  مدیر خوب آن نیست که اشتباه نکند،او باید اشتباه را تکرار نکند.

×تا زمان را مدیریت نکنیم نمی توانیم چیز دیگری را مدیریت کنیم.

×مدیران بزرگ بر خود سخت می گیرند و مدیران کوچک بر دیگران.

 × کیفیت کار شما تعیین کننده موفقیت شماست نه کمیت کار.

×بزرگترین خسارت مدرسه آن است که اعتماد به نفس دانش آموزان را از بین ببرد.

×بزرگترین گرفتاری یک مدیر آن است که فقط به گرفتاری ها فکر کند.

× دانش آموز کارآمد حاصل کار جمعی در مدرسه است.

×تفاوت یک مدیر آموزشی با یک رهبر آموزشی  در آن است که اولی کاررا درست انجام می دهد و دومی کار درست را انجام می دهد.

×کیفیت ظاهری مدرسه چون آیینه ای است که کیفیت ارتباطات داخلی مدرسه را نشان می دهد.

×برنامه ریزی یعنی اینکه:چه کاری را چگونه و با چه کسی و کجا و در چه موقعی باید انجام داد.

×مدیریت یعنی اینکه هرگز قبل از فکر کردن ،حرف نزنید و کاری انجام ندهید.

×مدیران کارآمد همیشه بوجود آورنده تحول هستند نه قربانی تغییرات.

×کلید پیروزی در مدیریت ؛سرعت،نوآوری و تمرکز روی هدف است.

×محک واقعی هنر مدیریت ، کیفیت عملکرد او در زمان بحران است.

×این گونه مدیران کارآمد نیستند:1-از تغییر می ترسند.2- غفلت دارند.3- به آینده اطمینان ندارند.4- اهل فرضیه سازی و تفکر نیستند.

×این سه نگرش برای کارآمد بودن و جذاب بودن یک مدیر الزامی است:1- نگرش فعال داشتن 2- نگرش اهمیت دادن به دیگران 3 -  نگرش سبقت در ارائه خدمات به دیگران

×این که گفته می شودما زحمت خود را کشیده و تلاشمان را کرده ایم فایده ندارد،مدیر موفق باید هر آنچه را که لازم است انجام دهد.

×در مدیریت قاطع ،اما مهربان باشید؛جدی اما لطیف باشید.

×مدیران موفق ، کارهای متفاوتی انجام نمی دهند ،آنان کارها را به شیوه های متفاوت انجام می دهند .

×سعی کنید انسان ارزشمندی باشید تا این که انسان موفقی با شید.           (آلبرت انشتین )

×درتعیین اهداف چه چیزهایی مهم است :1- اهداف بایدمتعادل باشد 2- کیفیت مهم است نه کمیت 3- اهداف باید با ارزش هایمان سازگار باشد 4- فعالیت همان پایان دادن کارنیست  (حرکت پروانه هادرشیشه)

×اهداف بایدچندشرط داشته باشد:1- معین باشد 2- قابل اندازه گیری باشد  3- قابلیت دستیابی داشته باشد  4- واقعی باشد   5- وابسته به زمان باشد

×علت نرسیدن به هدف چیست  ؟1- نگرش بدبینانه 2-  ترس ازشکست 3-  نداشتن همت بلند4- طفره رفتن 5-  چشم پوشی ازاهمیت هدف6- عزت نفس پایین 7- فقدان دانش وآگاهی درباره ی انتخاب هدف

×ظرفیت یک مدیر خیلی مهم تر از ظرفیت و حجم مشکل است.

×احساس مثبت خود را تغذیه کنید و به احساس منفی گرسنگی دهید.

×اگر ندانید به کجا می روید نمی فهمید که کی به آنجا خواهید رسید.

×بدانیم که مشکلات:قابل حل هستند،موقتی هستند،بخش عادی زندگی هستند،موجب پیشرفت ما می شوند،با ما مبارزه می کنند وما را ورزیده می کنند.

×راز موفقیت در شرایط بد آنست که ببینیددر شرایط خوب اگر این کار را شروع می کردید چه کارهایی انجام می دادید.

×نگرش شما همانند قلم موی نقاشی تمام جنبه های مدرسه را رنگ آمیزی می کند.

×مجموع تفکرات شما تمامی رفتارتان را در بر می گیرد.

×اغلب کسانی که شکست می خورند در حقیقت مغلوب نشده اند بلکه به آسانی تسلیم شده اند.

×پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری ،بلکه پیروزی آنست که بعد از هر زمین خوردن برخیزی.

×همیشه پیشرفت در مدرسه را تحسین کنیدچه در کارکنان و چه در دانش آموزان.

×وقتی در مدرسه همه چیز به خوبی پیش می رود برخیزید و حرف مثبتی بزنید.

×خوب فکر کردن یعنی بدانید چگونه از ذهن و قلب ،از نظم و احساس استفاده کنید.

×اگر تا به حال عادت داشته اید اطلاعات را به شیوه ی شنیداری پردازش کنید،از این به بعد ترک عادت نموده وهر آنچه را که می شنوید،یادداشت نمایید.

×مدیرانی که وقت خود را تحت کنترل دارند:کار بیشتری انجام می دهند،تنش کمتری را تجربه می کنند،روابط بهتری دارند،نسبت به خود و زندگی احساس بهتری دارند،وقت کافی برای کارهای مورد علاقه شان پیدا می کنند.

×برای حرف زدن زیبا ترین و خوش آهنگ ترین الفاظ را انتخاب کنید.

×به واسطه مدیربودن خود از دیگران توقع بیجا نداشته باشید.

×از اشتباهات خود درس بگیرید وآن را به دیگران نیز درس بدهید.

×نقاط ضعف و قوت خود را کشف کنید.

×بدون توهین به عقاید دیگران ،با آنها مخالفت کنید.

×در انجام کارها روی شیوه ای خاص تاکید نکنید.شایدکسی بتوانداز مسیرکوتاه تر و بهتری شما را به مقصد برساند.

×طوری رفتارکنید که دیگران شما را به عنوان الگوانتخاب کنند و آینده کاری دلخواه خود را درقالب شخصیت شما مجسم کنند.

×با شروع به موقع جلسات ، وقت شناسی را عملا به حاضرین بیاموزید.

×همیشه به خاطر داشته باشید که تواضع و متانت بر شکوه شما می افزاید.

×تفکر و تعمق قبل از پاسخگویی راحت تر از پیدا کردن چاره ای برای تغییر آنچه عنوان شده می باشد.

×به هر کس به فراخور فعالیت و بازده کاری اش پاداش دهید و با اعمال پاداشهای مساوی حرکت افرادشایسته گروه راکند نکنید.

×هرگزبرای پیشبرد اهداف کاری خود ،دیگران را با وعده های بی اساس فریب ندهید .

× پیروزی درپرتوتدبیرواحتیاط است .تدبیرواحتیاط به تفکر است وتفکرصحیح به نگهداری .

×اگرمی خواهید همکاران شما بهتر شوند شما مدیربهتری شوید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید