ملاک ومعیار انتخاب همسر

 

به نام خدا

تقدیم به جوانان پاک ایران اسلامی وپدران ومادران، به عنوان راهنمایان فرزندان برای زندگی پاک وسالم

مقدمه

ازدواج یکی از مهمترین رویداد هایی است که درزندگی انسان رخ می دهد ومورد تاکید شرع مقدس اسلام وتوصیه ائمه اطهار علیهم السلام می باشد،لذا نظربه اهمیت ازدواج ونقش آن در تشکیل واستحکام خانواده وتاثیر آن در تداوم زندگی مطلوب،تربیت فرزندان صالح، داشتن زندگی سالم توام با رضایت وخوشبختی واحساس موفقیت ضرورت دارد دختران وپسران هنگام فراهم شدن زمینه تشکیل خانواده(دست یافتن به نیمه گم شده خود در جهت تکامل) به موارد مهمی توجه داشته باشند تا با رعایت آن وتوکل به عنایت باریتعالی در مسیر انتخاب شریک زندگی موفق باشند. بدین منظور با استفاده از منابع مختلف وتجارب میدانی در عرصه های مختلف زندگی ودغدغه جوانان در این خصوص برآن شدم تا ملاک ها ومعیار های انتخاب همسربرای جوانان (دختر وپسر) در آستانه ازدواج را به صورت کاربردی وکلید واژه ای گردآوری وتنظیم نمایم تادر اختیار افراد علاقه مند قرارگیرد که در مسیر انتخاب همسر مناسب با تعقل بیشتری عمل نمایند،بدیهی است کتب مختلف در زمینه ملاک انتخاب همسر وجود دارد که علاقه مندان می توانند برای مطالعه بیشتر به آن مراجعه کنند.

چند نکته:

ا- انسان به لحاظ اجتماعی وساختار جسمی وروانی موجودی پیچیده می باشد که امکان شناخت کامل او در ابعاد مختلف وجود ندارد اما     می توان با مطالعه وتحقیق به بخش عمده ای از آن دست یافت.

2- ملاک های انتخاب همسر تنوع وگستردگی فراوانی دارد اما در نوشتار پیوست تعداد81 شاخص جمع آوری شده است که ممکن است درنگاه اول بدیهی به نظر برسد ویا زیاد وهمپوشی داشته باشد اما با توجه به دگرگونی جوامع امروزی وتنوع سلائق وخواسته ها ذکر این موارد برای جوانان اجتناب ناپذیر است.

3- به جوانان عزیز تاکید می شود قبلا شناخت واقعی از ویزگی های اخلاقی ،رفتاری ،روانی ،عاطفی واجتماعی خود پیداکنند تا بتوانند در تعیین ملاک ها ومعیار های انتخاب همسربا تطبیق و همخوانی با روحیات خود به نحو موثر عمل نمایند.دراین راستا مطالعه ملاک های پیوست توصیه می شود تا اگر مواردی به نظرتان می رسد به آن اضافه وبادرک عمیق از مفاهیم آن به نقطه مطلوبی برسید،درصورت نیاز به توضیح وبسط مطلب در هر شاخص می توانید از افراد ذیصلاح کمک بگیرید،یاد آوری می شود این ملاک ها برای شما وصفات فرد مورد نظرتان جمع آوری شده است.

نکاتی که باید در جلسات خواستگاری وآشنایی رعایت شود.

-   در زمان خواستگاری زیباترین ومناسب ترین لباس های خود را به تن کنید وازآراستگی لازم برخوردارباشید چون اولین دیدار همیشه در اذهان باقی می ماند.

-   درتمام مراحل خواستگاری متانت ووقار از سوی هرخانواده رعایت شود(منظوراز متانت سکوت وخشکی نیست)

-   در هنگام صحبت کردن خود واعضای خانواده از مسیرصداقت ویک رنگی خارج نشوید ومتعهد شوید آنچه را می گویید از سر صدق وصفا باشد و به آن پایبند باشید.

-  هنگام معرفی کردن فرد مورد نظر ودیگر اعضای خانواده سراپاگوش دهید ومطالب آنان را به خاطر بسپارید تا بعدا در ارزیابی وسنجش وضعیت او با دقت بتوانید قضاوت کنید

- اگر می خواهید زندگی آینده شما از استحکام، انسجام وعطوفت خانوادگی برخوردار باشد آنطور که هستید معرفی شوید تا درصورت تفاهم وتصمیم گیری به زندگی مشترک بعدا دچار مشکل نشوید.

- توجه داشته باشید در هنگام جلسات آشنایی وگفتگو اسیر احساس وعواطف نشوید ودلبستگی به ظاهر ودو صفت مثبت نگردید که ارزیابی شما از شخصیت مورد نظرتان با بررسی ابعاد مختلف به واقعیت نزدیک شود.

- از نقش بازی کردن در جلسات آشنایی واظهارقابلیت هایی که فاقد آن هستیدپرهیز کنید،چرا که آینده شما به همین گفتمان ها بستگی دارد.

- توجه داشته باشید که نمی توان تمام ملاک ها را در یک دوجلسه خواستگاری مطرح کرد،سعی کنیدبا توافق خانواده ها و همسر احتمالی خود جلسات آشنایی را با رعایت موازین شرعی وعرفی افزایش دهید تا به شناخت ممکن برسید.

- ضمن ارزیابی از صفات فرد مورد نظر همزمان تحقیقات کامل از محل زندگی قبلی وفعلی ،محیط کار ،محل تحصیل و...... داشته باشید.

-  در هنگام تحقیق توجه داشته باشید که گاهی، افراد براساس حب وبغض صفات فرد را مثبت ویا منفی بیان می کنند بنابراین باید دامنه تحقیق را همه جانبه،گسترده واز افراد متعدد ومعتمد گسترش دهید.

- ابتدا معیار های انتخاب همسر را هر یک از طرفین باید به تنهایی بررسی کنند ویک ارزیابی درونی از خود داشته باشند تا بدانند که هریک دارای کدام یک از این ویژگی ها را دارند ، وسپس با اخذ برگه طرف مقابل به ارزیابی ووجود اشتراکات پرداخت .

- با توجه به اینکه ارزش های خانوادگی و عناصر اصلی مورد نظر هر خانواده وفرد ممکن است متفاوت با شد بنابراین توجه به رکن های پایه ای مورد تاکید می شود.

- در ارزیابی از صفات فرد مورد نظر آرمان گرا نباشید،چون هر انسانی قابلیت ها ومحدودیت هایی دارد که با درک  آن زمینه توافق حاصل می شود

- ابتدا معیار های انتخاب همسر را هر یک از طرفین باید به تنهایی بررسی کنند ویک ارزیابی درونی از خود داشته باشند تا بدانند که هریک دارای کدام یک از این ویژگی ها را دارند .

توجه داشته باشید عقل هزار چشم دارد وعشق فقط یک چشم ولی وقتی عشق می میرد نورزندگی از بین      می رود چون عاشق شدن آسان است ،عاشق ماندن هنر است.

- به خاطر داشته باشید یک انسان عاقل در حین جلسات آشنایی تحت هیچ شرایطی نباید از محور عقل وتدبیر خارج شود واحساسات آنی وزود گذر را جایگزین تعقل نماید چون انتخاب همسر برای یک عمر زندگی است ،خرید کفش نیست،عدم شناخت روحیات واقعی خود وطرف مقابل تاوان سنگینی را به دنبال دارد.

- فرض کنید زندگی مشترک خود را آغاز کرده اید ودر دنیای واقعی زندگی با همه فراز ونشیب های آن مواجه هستید ، بنابراین از رفتار های تصنعی وگلخانه ای در جلسات آشنایی خودداری شود .

- پس از گفتگو ها برای اخذ تصمیم از خدمات مشاوره ای ازدواج بهره بگیرید.

-  پشتوانه تمامی مطالب گفته شده پس از شناخت متقابل،توکل به خدای متعال، توسل به ائمه اطهار(ع) است چرا که خداوند پس از تدبیر تو تقدیر می کند وابعاد وجودی انسان همچنان نا شناخته، بنابر این از ابزار تدبیر که خداوند در وجود هر انسانی به ودیعه گذاشته است استفاده لازم را در تصمیم سرنوشت ساز ببرید.

-  فراموش نکنید زندگی عرصه کمال است نه صحنه پیکار، اول عقل بعد چاشنی عاطفه

-  آیا می دانید؟ واقعیت عشق در بقای آن است وحقیقت عشق در عمق آن، پس بعداز انتخاب تلاش کن که در هر دو وفادار باشید 

جدول ملاک های انتخاب همسر برای جوانان(دختر وپسر )در آستانه ازدواج

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

1

ایمان واعتقادات مذهبی

دین باوری وایمان داشتن  یکی از پایه های مستحکم وپایبندی به حرمت گذاشتن نظام خانواده است

2

میزان تقید به احکام الهی

مقید بودن به انجام واجبات ،مستحبات وترک محرمات و...........................

3

اصالت خانوادگی

اصل ونسب داربودن ودارای ریشه خانوادگی اجدادی وخوشنام بودن .......................

4

نجابت

از تربیت خانوادگی مبتنی بر اعتقادات مذهبی ،اخلاقی واجتماعی برخوردار باشد.

5

اصل کفویت (هم شان بودن)

این اصل به تشابه زمینه های مذهبی ،فرهنگی ،اقتصادی و.................... دارد

6

تناسب سنی

سن برای ازدواج مناسب باشد واختلاف سنی نیز بیشتر از 3 تا4 سال نباشد(سن دختر کمترباشد)

7

وارستگی وآراستگی

موقر ،متین ،پوشش مناسب  ،وضعیت ظاهری معقول

8

طرز تفکر واندیشه

تفکر حاکم بر ذهن فرد بر ماهیت ازدواج وسایر مسائل اجتماعی چگونه است.

9

فرهنگ اجتماعی

نوع جهان بینی وبینش هریک ، نسبت به جامعه وخرده فرهنگ ها ی جامعه چیست ؟

10

آداب ورسوم

آداب ورسوم برگرفته از فرهنگ جامعه می باشد وقطعا وجوه اشتراک وافتراق وجود دارد.

11

آداب معاشرت

نحوه معاشرت های عمومی وفردی فرد چگونه است؟

13

شغل

آیا شغل وی متناسب باشان وی و طبقه اجتماعی شما می باشد،

14

میزان تحصیلات

آیا میزان تحصیلات وی برای شما مهم است؟

15

بلوغ اجتماعی

با توجه به سن فرد مورد نظر از سن عقلی نیز برخوردار می باشد.

16

ارزش های خانوادگی

ارزش های خانوادگی شما چیست؟ تحصیلات ،ثروت ،مسکن ،اصالت خانوادگی و..........

17

خصوصیات اخلاقی

از نظر خلق وخو ،عصبی (آستانه تحمل پایین) ،آرام ،خوش خلق ،معتدل و......

18

احساس مسولیت

در قبال مسائل خانوادگی مسولیت پذیر،علاقه مند به پذیرش نقش های اجتماعی می باشد.

19

حجاب وپوشش لباس

تعریف شما از حجاب چیست ؟ پوشش لباسی چگونه باشد؟ ساده وآراسته ،شیک پوش ونوخواه و...........

20

درونگرا

فردی هستید گوشه گیر ،درخود فرو می روید،تنهایی را دوست دارید و..............

21

برونگرا

اهل معاشرت ،علاقه مند به تعاملات اجتماعی ،دربرقراری ارتباط با دیگران مشکلی وجود ندارد.

22

نظم وانضباط

درامور فردی واجتماعی معتقد به نظم می باشم وعلاقه مند هستم که هر امری در شرایط خاص خود باشد

23

انعطاف پذیری

دربرابر مسائل مختلف، خودرای ومستبد یا با استدلال دیگران برخورد منطقی وانعطاف پذیر

24

حساسیت وتعصب

به امور فردی ،اجتماعی وخانوادگی تعصب خاصی دارید یا ازحق وانصاف جانبداری می کنید.

25

سابقه بیماری ،ارثی وخانوادگی

آگاهی ازسوابق بیماری فرد ضروری است، عدم توجه به این مورد ممکن است در آینده مشکل ساز باشد.

26

تفریحات وسرگرمی

مطالعه، گردش ،سینما، با دوستان خانوادگی ، اهل مسافرت

27

دوستان وارتباطات اجتماعی

اگر دوستانی دارید بعداز ازدواج نحوه ارتباط وتعامل شما چگونه است؟

28

سابقه نامزدی، عقد و ازدواج

چنانچه مثبت است علت جدایی چه بوده است؟

29

مسکن

برای سکونت وتشکیل زندگی از چه امکاناتی برخوردار هستید؟

30

میزان درآمد

میزان درامد با خواسته ها ونیاز های شما همخوانی دارد.

31

دروغگویی

دروغگویی یکی از آفت های فردی واجتماعی می باشد وبه زندگی مشترک آسیب می زند

32

اعتیاد

آیا به چیزی اعتیاد دارید،یاسابقه اعتیاد،(سیگار،مواد مخدر) و..........

33

صراحت وصداقت درکلام وعمل

درفرایندزندگی فردی واجتماعی به صداقت درکلام وتعاملات پایبندم.

34

غیبت

از غیبت دیگران متنفرم وعلاقه دارم هر سخنی را نسبت به دیگران در حضور آنان مطرح نمایم.

35

تعداد فرزند

تعداد فرزند مورد علاقه در زندگی مشترک

36

احترام به پدر ومادر

احترام به پدر ومادر به صورت متقابل ضروری است واز مشاوره با آنان درحد معقول بهره مند می شوم

37

تحصیلات اعضای خانواده

به میزان تحصیلات فرد مورد نظر واعضای خانواده چه قدر اهمیت می دهید.

38

تعداد اعضای خانواده

تعداد اعضای خانواده (پدر ،مادر،خواهر وبرادر و............) چه تاثیری بر روند زندگی شما دارد؟

39

سن پدر ومادر

سن پدر ومادر واختلاف سنی والدین طرفین چه تاثیری بر زندگی مشترک شما دارد؟

40

نوع ارتباط با بستگان

به ارتباط ورفت وآمد های خانوادگی وصله رحم چه نگاهی دارید؟

41

علاقه مندی به هنر وورزش

به هنروورزش علاقه مندم و دریکی از................. فعالیت دارم.

42

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس یکی از عناصر مهم موفقیت درزندگی فردی واجتماعی می باشد.

43

عفت کلام

عفت کلام یکی از شاخص های مهم تربیتی واخلاقی در مواجهه با دیگران در گفتمان ها می باشد.

44

وضعیت روحی

از نظر روحی در چه وضعیتی قراردارید ؟آرام ،پرخاشگر وعصبی،خود کنترل و.............

45

مطالعه کتاب و..

مطالعه کتاب یکی از شاخص های توسعه اندیشه وبهبود روابط اجتماعی و.... می باشد.

46

موسیقی

موسیقی یکی از مواردی است که معمولا جوانان به آن علاقه دارند و....

47

حسد

حسد یکی از صفات مذموم می باشد،آیا این حس را در وجود خود احساس می کنید ؟

48

کینه ونفرت

نسبت به افرادی که از سوی آنان مورد آسیب قرارگرفته اید نحوه واکنش شما چگونه است؟

49

خجالتی بودن

خجالتی بودن یعنی اینکه فرد در برخورد با مسائل اجتماعی نمی تواندرفتار مناسب از خود نشان دهد.

50

حیا

حیا یک صفت پسندیده اخلاقی است که به خویشتن داری ارادی اشاره دارد ونوعی توانایی است.

51

مهریه

نگاه شما به مهریه چیست ؟ واز نگاه شمامیزان مهریه چقدر در تضمین وبقای زندگی دخیل است.

52

ساده زیستی ،تجملاتی

در فرایند زندگی به چه سبک از زندگی علاقه دارید.

53

بدبینی و خوشبینی

نوع نگاه شما در تعاملات اجتماعی چگونه است هر نوع نگاه می تواند زندگی را در مسیر دیگری قرار دهد.

/ 0 نظر / 49 بازدید