حسین (ع)

از حسین آمـــــــــــــوز این آزادگی

این ز خــــــــود بگذشتن و دلدادگی

اینچنین یک دهـــــر را افسون شدن

وز برای کــــــــردگار مجنــــون شدن

 کیست آنـــکه می‌دهــد دل را شفا؟

از غـــــــم و از غصـــــه و از این جفا

 کیست آنکه شــــــافع روز جزاست؟

پـــــور حیـــــدر یادگار مصطفی ست

 کیست آنکه می‌دهد خونش به دین؟

تا شـــود سیراب، دینش بیش از این

/ 0 نظر / 11 بازدید