# اطلاع_رسانی

برنامه هفتگی دبیرستان پسرانه کمال در سال تحصیلی94-93

برنامه هفتگی دبیرستان پسرانه  کمال دانشگاه صنعتی اصفهان در سال تحصیلی 94-93 ایام هفته جلسه اولA اول B اول C دوم َA دوم  B دوم  C سوم A سوم B سوم  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

موفقیت معلمان دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی در مرحله اول جشنواره تدریس

موفقیت همکاران دبستان پسرانه داتشگاه صنعتی  در مرحله اول آزمون استانی جشنواره تدریس  رابه  مدیریت دبستان ،والدین محترم و همه این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

افتخاری قرآنی برای مجتمع آموزشی دانشگاه صنعتی

اطلاع یافتیم ‘ سرکار خانم قاسمی ‘مربی پرورشی دبستان دخترانه مجتمع در مسابقات قران منطقه خمینی شهر حائز رتبه ممتاز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید