نقش خانواده در شکل گیری شخصیت فرزندان

نقش خانواده در شکل گیری شخصیت فرزندان

 

نهاد خانواده در مقایسه با دیگر نهادها از جمله دین ، آموزش وپرورش و سازمانهای رسانه ای که ثاثیر گذار بر تربیت فرزندان هستند از قدیمی ترین و موثرترین نهادهای بشری است که مهمترین هدف و کار کردش تربیت فرزندان است . و امروز دنیا به خانواده بمثابه ، « مرکز تربیت» می نگرد.

امروزه با توجه به شتاب تحولات در عصر جدید، کارکردهای خانواده که همان تربیت است . عوض نشده ولی روشهای آن تغییر یافته است خانواده هایی که از روشهای تربیتی جدید استفاده کرده اند ، به گفته خودشان با معجزه روبرو شده اند

 اولین و مهمترین محیطی که شخصیت و شکل گیری رفتارهای فرزندان را پایه ریزی می نماید خانواده است و اساسی ترین دوران رشد شخصیتی و روانی هر انسان دوره کودکی اوست که گذر مناسب از این دوره تضمین کننده رشد تکاملی وی در مراحل بعدی است هدف  از پرورش فرزند آماده سازی او برای ورود به جامعه است که با توجه به تنوع ارزشها و آرمانهای  فرهنگی جامعه ، خانواده سعی می کند الگوهای پرورشی فرزند خود را منطبق با آرمانهای خویش انتخاب کند . همسویی و هم عقیده بودن والدین در انتخاب الگوی تربیتی و پرورشی فرزندان ، تعارض در انتخاب رفتار فرزند را به حداقل  می رساند .

 الگوهای تربیت فرزندان :

خانواده ها را از منظر برخورد والدین با فرزندان می توان به سه گروه کلی تقسیم نمود.

 1. خانواده مستبد ( خودکامه )

 2. خانواده مدارا گر

 3. خانواده آزادمنش

  1- خانواده  مستبد ( خودکامه ) دارای ویژگیهای خاصی هستند از جمله :

    O بر رعایت انضباط سخت و مقررات تاکید دارند.

  O  تنبیه بدنی را مجاز می دانند.

  O  فرزندان را در تصمیم گیری های مسائل جاری خانواده مشارکت نمی دهند.

  O  اجرای دستورات را بدون در نظر گرفتن شرایط ، از فرزندان انتظار دارند.

   O احترام به شخصیت فرزندان را موجب کاهش سلطه والدین می پندارند.

   O به احساسات و عواطف فرزندان توجه نمی نمایند.

   O اجازه اظهار نظر به فرزندان نمی دهند.

   این گروه خانواده ها فرزندانی که پرورش می دهند عموماّ دارای ویژگی های زیر هستند.

   -  احساس حقارت و کوچک بودن می نمایند.

   -  شخصیت مستقل ندارند

   -  از خود باوری و اعتماد به نفس کمتری برخوردارند.

  - به توانمندیهای خود واقف نیستند.

  - افکار منفی نسبت به دیگران دارند.

 •  دارای روحیه حساس و دوجانبه (پرخاشگری یا مطیع بی چون چرا )

  می باشند.

   کمتر به خود متکی هستند.

 • نمی توانند تصمیم بگیرند.

 • استعداد و خلاقیت کمتری از خود نشان می دهند.

 • از نظر اخلاقی رشد کمتری دارند.

 • از انجام یک وظیفه به خوبی بر نمی آیند.

 •  دارای اختلالات روانی خواهند شد.

  2- خانواده های مداراگر نیز ویژگی های خاصی دارند از جمله :

 •  فرزندان آزادی عمل دارند به طوری که به هر چه اراده کنند دست می یابند.

 • والدین همواره تسلیم خواسته های فرزندان هستند.

 •  والدین سعی در برآوردن کامل نیازها و خواهشهای فرزندان دارند.

 •   تصمیم ها بر اساس تمایلات فرزندان گرفته می شود.

 •  ناکامی و محرومیت برای فرزندان وجود ندارد.

   این گروه خانواده ها فرزندانی که پرورش می دهند عموماّ دارای ویژگی های زیر هستند:

 • احترام گذاری به والدین ندارند.

 • مسوولیت پذیر نیستند.

 •   وابستگی شدید به والدین دارند.

 • از رشد عاطفی و اجتماعی بسیار پایین برخوردارند.

 •  هنگام ورود به جامعه پرخاشگرند.

 •  لوس و ننر پرورش می یابند.

 •  اگر در گروه پرخاشگر قرار گیرند احتمال بزهکاری آنها زیاد است.

 •  رفتارهای دیگران را مورد پذیرش قرار نمی دهند.

 • خود را مهمتر از دیگران پنداشته و دچار خود بزرگ بینی هستند.

  3- خانواده های آزادمنش نیز دارای ویژگی های خاصی هستند از جمله :

   -  نظارت و کنترل دقیق بر رفتارهای فرزندان دارند.

  -  در تکریم به فرزندان دریغ ندارند.

  -  اجازه اظهار نظر و تصمیم گیری به فرزندان می دهند اما به او فهمانده می شود که تصمیم گیری نهایی به عهده خانواده است.

   -  در امور خانه با فرزندان مشورت می کنند.

   -   با فرزندان برخورد منطقی و مستدل دارند.

  -  از تنبیه بدنی پرهیز می کنند.

  -  فرزندان را با همه نقاط ضعف و قوت آنها مورد پذیرش قرار می دهند.

 •  همیشه گوش شنوایی برای حرفهای فرزندان دارند.

 •  زمان مناسب برای هر یک از فرزندان در برنامه های والدین وجود دارد.

 • به توانمندی فرزندان احترام می گذارند.

 •  ابراز توجه و محبت به فرزندان دارند.

   * این گروه از خانواده ها فرزندانی که پرورش می دهند عموماّ دارای ویژگی های زیر هستند:

   -  دارای اعتماد به نفس لازم می باشند.

  -  برای کسب استقلال خود تلاش می کنند.

  -  دارای خلاقیت و ابتکار و سازندگی هستند.

   - برای ارضاء حس کنجکاوی خود انگیزه لازم را دارند.

 •  می توانند مسئولیت پذیر باشند.

 •  معمولاّ تضادی با والدین ندارند.

 •  نگران و مضطرب نیستند.

 •  از والدین حرف شنوی لازم را دارند.

 •  پذیرش احساسات و عواطف دیگران را دارند.

 •  فردی آرام با خلق و خوی معتدل هستند.

   با اندکی تعمق در شیوه  تربیتی خود در خانواده ، در خواهیم یافت :

 1. جزء کدامین گروه از خانواده های ( مستبد ، مداراگر ، آزادمنش) هستیم؟

 2. کدام شیوه را برگزینیم تا فرزندانمان از سلامت روانی و شخصیت مطلوبی برخوردار شوند؟


   

 •  

 •  

   

/ 0 نظر / 26 بازدید