میلاد هشتمین اختر آسمان ولایت وامامت

باز مسیحا نفسی آمد... آمدی و عطر بهشت به دنبالت، با
ردایى از سپیده تا آهوان طوس را ضمانت کنى، آمدى تا جاده‌‌های پاکی را در طهارت و عصمت رضایت، امتداد دهی،

ای فرزند موسی! و ای مسیح‌‌تر از عیسی!

/ 0 نظر / 13 بازدید